Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 07 năm 2022, 16:22:47
Gỗ Trường Thành: Hàng loạt số liệu tài chính bị đảo lộn sau kiểm toán
Chí Tín - 31/08/2020 16:58
 
Công ty cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên kiểm toán với nhiều số liệu bị đảo lộn so với báo cáo tự lập.
Các khoản thu nhập cơ bản của Gỗ Trường Thành đều phải điều chỉnh giảm sau kiểm toán
Các khoản thu nhập cơ bản của Gỗ Trường Thành đều phải điều chỉnh giảm sau kiểm toán

Tại báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ sau kiểm toán giảm 10,62% so với trước kiểm toán; giá vốn hàng bán giảm 30,44%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 46,37%; chi phí tài chính giảm 12,23%; lãi/lỗ trong công ty liên doanh/liên kết giảm 1,82%.

Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 0,19%; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4,27%; thu nhập khác giảm 93,36%; chi phí khác giảm 31,6%.

Gỗ Trường Thành cho biết, doanh thu giảm chủ yếu do loại trừ bổ sung giao dịch mua bán trong nội bộ Tập đoàn.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm đến từ ba nguyên nhân. Một là do nhóm công ty hoàn nhập dự phòng hàng tồn kho bổ sung đối với nguyên liệu, thành phẩm, hàng hóa với số tiền 95,7 tỷ đồng.

Nguyên nhân thứ hai là Công ty phải bổ sung loại trừ giao dịch mua, bán trong nội bộ Tập đoàn với số tiền là 59,82 tỷ đồng.

Một nguyên nhân nữa làm giảm giá vốn là việc điều chỉnh liên quan tới hoàn nhập/trích lập dự và và trích lập thêm giá vốn tại các công ty con với số tiền 5,16 tỷ đồng.

Với các chỉ số tài chính khác, doanh thu và chi phí tài chính giảm đến từ nguyên nhân Công ty phải loại trừ bổ sung giao dịch trong nội bộ.

Thu nhập khác là khoản mục sụt giảm mạnh nhất, trong đó có nguyên nhân nhóm công ty hồi tố lại khoản thu nhập khác từ việc bồi thường đã ghi nhận số tiền 54,3 tỷ đồng do chưa đủ điều kiện ghi nhận.

Ngoài ra, Công ty cũng phải hồi tố khoản thu nhập khác từ việc xóa nợ phải trả tồn động số tiền 9,6 tỷ đồng cũng do chưa đủ điều kiện ghi nhận.

Liên quan đến thu nhập khác, Gỗ Trường Thành cũng còn phải trình bày lại kết quả kinh doanh kỳ báo cáo khoản lãi/lỗ thanh lý tài sản cố định, phân loại doanh thu bán phế liệu từ khoản thu nhập khác sang khoảng mục doanh thu bán hàng.

Ông Mai Hữu Tín: Chúng tôi phải tính toán "giết chết" thương hiệu gỗ Trường Thành sau khi mua lại
“Khi mua lại gỗ Trường Thành, chúng tôi phải cân nhắc, tính toán cách để "giết chết" thương hiệu đó, vì khi đó, thương hiệu này đang có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư