Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 05 năm 2022, 20:58:51
Gói thầu nào không cần theo quy định về bảo đảm cạnh tranh?
Anh Ngọc - 22/04/2017 09:12
 
Một trong các điều kiện để nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác cùng tham dự thầu.

Độc giả Nguyễn Nam Hải - TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đặt câu hỏi như sau:

Tôi có trường hợp trong đấu thầu muốn được hướng dẫn như sau: Có 3 công ty A, B, C (hạch toán độc lập, không bị cấm đấu thầu) cùng tham gia đấu thầu (với năng lực cá nhân) một gói thầu tư vấn TKBVTC-DT. Gói thầu có hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ. Một công ty D có cổ phần 51% tại cả 3 công ty trên. Xin hỏi 3 công ty A, B, C có bị vi phạm Luật Đấu thầu không? Có bị xét là "có cổ phần, vốn góp của nhau không"?
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, một trong các điều kiện để nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với nhà thầu khác cùng tham dự thầu là không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Trường hợp của công dân Nguyễn Nam Hải hỏi, đối với gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi thì các nhà thầu cùng tham dự thầu không cần tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh nêu trên.

Lo ngại “bắt tay dưới gầm bàn” trong đấu thầu
Đảm bảo tính cạnh tranh là nguyên tắc trọng yếu theo tinh thần pháp luật đấu thầu quy định. Song hiện tượng “bắt tay dưới gầm bàn” làm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư