Hà Nội dự kiến cải tạo đường giao thông, đường điện tại Gia Lâm
TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4323/UBND-KT đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận để cấp phép thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, đường điện phục vụ sản nông nghiệp xã Phú Thị (huyện Gia Lâm).
Xã Phú Thị (huyện Gia Lâm) sẽ có 7 tuyến đường được nâng cấp (ảnh: Internet)
Xã Phú Thị (huyện Gia Lâm) sẽ có 7 tuyến đường được nâng cấp (ảnh: Internet)

Công văn nêu rõ, UBND TP. Hà Nội nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp phép thi công xây dựng hệ thống đường giao thông, đường điện phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Phú Thị, huyện Gia Lâm. Theo đó, cải tạo, nâng cấp 7 tuyến đường giao thông dài gần 5,6km.

Cụ thể, tuyến số 1, tương ứng K14+763 thượng lưu đê hữu Đuống dài hơn 659m; tuyến số 2, tương ứng từ K14+030 đến K14+760 thượng lưu đê hữu Đuống dài hơn 545m; tuyến số 3, tương ứng từ K14+760 đến K15+850 thượng lưu đê hữu Đuống dài hơn 790m; tuyến số 4, tương ứng K15+525 thượng lưu đê hữu Đuống có 2 đoạn, đoạn 1 dài hơn 577,6m, đoạn 2 dài hơn 290m; tuyến số 5, tương ứng K16+020 thượng lưu đê hữu Đuống dài hơn 993m; tuyến số 6, tương ứng từ K16+020 đến K16+625 thượng lưu đê hữu Đuống dài hơn 1.231m; tuyến số 7, tương ứng tại K16+090 đến K16+495 thượng lưu đê hữu Đuống có 2 đoạn, đoạn 1 dài gần 254m, đoạn 2 dài gần 250m.

Bên cạnh đó, cải tạo dốc lên đê tương ứng tại K15+525 thượng lưu đê hữu Đuống, K16+020 thượng lưu đê hữu Đuống và cải tạo, nâng cấp 7 tuyến đường điện dài gần 8km. Thời gian thi công các hạng mục công trình này từ khi có quyết định cấp phép của cơ quan có thẩm quyền và hoàn thành trước 31/12/2017.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm có trách nhiệm tổ chức thi công phù hợp, cắm biển báo, đèn tín hiệu đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông trên đê; giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công đảm bảo tiến độ, an toàn công trình đê điều, không làm ảnh hưởng đến các công trình liên quan trong khu vực. Có giải pháp thi công giáp nối với các tuyến đường đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông qua khu vực dự án.

Trong quá trình thi công, phải tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường. Sau khi hoàn thành công trình, phải dọn dẹp sạch sẽ mặt bằng, thanh thải toàn bộ vật tư, vật liệu, phế thải trong khu vực thi công đổ đúng nơi quy định. Trước khi thi công phải báo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội biết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 38 và Điều 39 Luật Đê điều, chịu sự giám sát kỹ thuật về đê điều của cán bộ do đơn vị này cử tới. Sau khi thi công xong, phải gửi hồ sơ hoàn công về Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội phục vụ công tác quản lý.

Sau khi xem xét, UBND TP. Hà Nội đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thỏa thuận về việc Ban Quản lý dự án huyện Gia Lâm thi công công trình nêu trên để cấp phép theo quy định.

Hiếu Ninh

Bình luận của bạn về bài viết...