Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Hà Nội mời gọi đầu tư 28 dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao
Trang Nguyễn - 22/02/2017 19:13
 
UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt danh mục dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao được thành phố kêu gọi đầu tư và danh mục các vườn hoa, sân chơi công cộng.
1
UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt danh mục dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao được thành phố kêu gọi đầu tư và danh mục các vườn hoa, sân chơi công cộng

Cụ thể, thành phố đã phê duyệt 28 dự án công viên, khu vui chơi thể dục thể thao (TDTT) thành phố kêu gọi đầu tư và danh mục các vườn hoa, sân chơi công cộng giao quận, huyện, thị xã đầu tư bằng ngân sách quận, huyện; kêu gọi đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân để thực hiện đầu tư.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư các công viên, khu vui chơi TDTT nghiên cứu đề xuất nội dung, cơ chế đầu tư, cơ chế tài chính đất đai, việc quản lý vận hành khai thác sau đầu tư báo cáo UBND Thành phố chấp thuận. Trường hợp khu đất có 01 nhà đầu tư đề xuất phù hợp với quy hoạch và chính sách của Thành phố về khuyến khích đầu tư công viên, khu vui chơi giải trí TDTT, thành phố giao nhà đầu tư tổ chức lập quy hoạch chi tiêt tỷ lệ 1/500 trình phê duyệt theo quy định, sau khi quy hoạch chi tiêt được phê duyệt, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án trình quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư. Trường hợp khu đất có 02 nhà đầu tư đề xuất phù hợp với các nội dung trên, cơ quan quản lý nhà nước tổ chức lập quy hoạch chi tiết và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đối với danh mục các công viên, khu vui chơi TDTT Thành phố kêu gọi đầu tư giao Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục dự án công viên, khu vui chơi TDTT quy mô lớn Thành phố kêu gọi đầu tư được phê duyệt; Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát, cập nhật bổ sung (nếu cần thiết) các thông tin, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của các dự án; cung cấp cụ thể các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng cho các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Đối với các vườn hoa, sân chơi công cộng giao quận, huyện, thị xã đầu tư bằng ngân sách quận huyện; kêu gọi đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân để thực hiện đầu tư giao nhiệm vụ UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, rà soát đảm bảo phù hợp với quy hoạch, hiện trạng quản lý và trách nhiệm đầu tư tại địa điểm khu đất; lưu ý tăng cường sử dụng các khu đất ở các khu phố, cụm dân cư, sân chơi khu tập thể, các khu đất công cộng ở trung tâm các xã, các khu đất xen kẹt, hạn chế tối đa việc sử dụng đất lúa, chỉ sử dụng đất lúa khi việc đầu tư là rất cần thiết, cấp bách và không còn các khu đất khác để thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức đầu tư các vườn hoa, sân chơi thuộc trách nhiệm quản lý của nhà nước bằng nguồn vốn ngân sách cấp huyện, kêu gọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân đóng góp tự nguyện để đầu tư. Việc quản lý, khai thác công trình sau đầu tư theo hình thức công cộng. Các vườn hoa, sân chơi thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư các khu đô thị, UBND các quận, huyện kiểm tra, đôn đốc yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện.

Đối với các công viên, vườn hoa, khu vui chơi TDTT đã có ngoài danh mục giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện kiểm tra, rà soát các công viên, vườn hoa, khu vui TDTT công cộng thuộc trách nhiệm quản lý theo phân cấp cần cải tạo, bổ sung tăng cường trang thiết bị. Trường hợp có thể kêu gọi xã hội hóa đầu tư thì đề xuất danh mục trong đó cần cụ thể nội dung đầu tư, cơ chế thực hiện để công bố kêu gọi đầu tư; các công viên, vườn hoa, khu vui chơi giải trí không có khả năng kêu gọi đầu tư, Sở Xây dựng, UBND các quận huyện cần xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện cải tạo nâng cấp theo phân cấp quản lý.

Hà Nội đầu tư 100 tuyến phố xanh, sạch, đẹp và phong cách theo mô hình xã hội hóa
UBND TP. Hà Nội đồng ý chủ trương về đề xuất thực hiện Đề án 100 tuyến phố xanh ,sạch, đẹp và phong cách của Công ty CP Truyền thông Minh.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư