Đặt mua báo in| Ngày 30 tháng 01 năm 2023, 07:38:13
Hà Nội tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em
Hạnh Phúc - 29/10/2022 17:01
 
Sở Y tế Hà Nội đã có Công văn số 4797/SYT-NVY, ngày 28/10, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em.
Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội có chuyển biến tích cực. 

Theo công văn, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội và sự vào cuộc của các ngành, cấp, đặc biệt sự phối hợp của ngành Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi có chuyển biến tích cực. 

Tỷ lệ tiêm mũi cơ bản cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho nhóm trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi mới đạt 55,2%. Tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm đủ 2 mũi cơ bản vaccine phòng Covid-19 mới đạt 46,3%.

Nhằm đẩy nhanh hơn tiến độ bao phủ liều cơ bản vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, mũi nhắc lại cho nhóm đã được chỉ định tiêm nhắc lại, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tăng cường truyền thông cho học sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng. Cũng như những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm đảm bảo quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận. 

Đồng thời, vận động cha mẹ, người giám hộ đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, kịp thời các liều cơ bản (mũi 1, 2) cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều nhắc lại (mũi 3) cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành phối hợp với y tế địa phương rà soát tiền sử tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 của học sinh từ 5 tuổi trở lên. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức và phối hợp với ngành y tế, bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, nhân lực hỗ trợ để tổ chức chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tại trường học đảm bảo an toàn. 

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với y tế trong báo cáo UBND Thành phố Hà Nội kết quả tiêm chủng của trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi đang học tập trên địa bàn Hà Nội. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư