Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Hà Nội: Tập trung tối đa nguồn lực đảm bảo cho đầu tư công
Minh Thắng - 15/06/2023 21:51
 
Ban cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội yêu cầu các huyện, thị xã cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng cho từng dự án cả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công trình dở dang, nợ xây dựng cơ bản.

Tập trung triển khai thực hiện các công trình trọng điểm

Sáng 15/6, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội (khóa XVII) tiếp tục diễn ra ngày làm việc thứ 2 để xem xét, thảo luận một số nội dung quan trọng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã điều hành phiên giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại Tổ

Kết thúc phiên thảo luận tại tổ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã điều hành phiên giải trình, tiếp thu ý kiến thảo luận tại Tổ về các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại giữa nhiệm kỳ Đại hội XVII; định hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ 2020-2025; 

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2023; Định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của TP.Hà Nội; Đánh giá tình hình giữa nhiệm kỳ và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp TP.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải đã tiếp thu, giải trình về báo cáo đánh giá tình hình thực hiện giữa kỳ và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của cấp TP, điều chỉnh Kế hoạch năm 2023 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Phó chủ tịch Hà Minh Hải tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các đại biểu và báo cáo, làm rõ hơn đối với nhóm các ý kiến các đại biểu quan tâm. Ông cho biết, tại phương án trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã dự kiến nguồn vốn là 884 tỷ đồng hoàn trả ngân sách các quận. 

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ban cán sự đảng UBND TP. Hà Nội sẽ tập trung rà soát, giải quyết từng dự án, có cơ chế, biện pháp tháo gỡ để trình HĐND TP. Hà Nội sớm phân bổ kế hoạch vốn chính thức hoàn trả cho các quận.

Đối với nội dung đề xuất HĐND TP giao HĐND cấp huyện xem xét, quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương trong trường hợp các dự án cấp huyện, cấp xã có thời gian bố trí vốn thực hiện quá thời hạn quy định.

Về việc chuẩn bị đầu tư các dự án giai đoạn sau, qua thảo luận, các đại biểu đều cho rằng thành phố cần thiết có cơ chế đặc thù để khắc phục tình trạng chậm trễ trong triển khai công tác chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2021-2025, chuẩn bị tốt cho các dự án giai đoạn sau, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm, quan trọng của TP. Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Ban cán sự đảng UBND TP. Hà Nội xác định đây là một trong những chính sách đặc thù, đột phá của TP. trong thời gian tới, nhất là để chuẩn bị thực hiện đối với các dự án trọng tâm, trọng điểm, dân sinh bức xúc. 

Ngay sau Hội nghị Ban Chấp hành, UBND TP. Hà Nội sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội sớm rà soát để đề xuất, bổ sung vào cơ chế chính sách trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi); đồng thời giao Sở Kế hoạch & Đầu tư cùng các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất thêm những giải pháp phù hợp, hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Về việc chỉ đạo, điều hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, kế hoạch năm 2023, định hướng kế hoạch năm 2024, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, trong thời gian tới Ban cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tập trung tối đa các nguồn lực, đảm bảo nguồn lực ngân sách để đảm bảo cho tổng nguồn kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, đáp ứng nhu cầu bố trí kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch 5 năm 2021-2025 từ nay đến hết năm 2025. Ngay trước mắt là kế hoạch của năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để: đủ điều kiện phân bổ kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 và hàng năm (gồm cả các dự án mới và dự án chuyển tiếp). Cùng đó, tập trung triển khai thực hiện các công trình trọng điểm.

 Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải nhấn mạnh, giai đoạn 2023-2025 phải hoàn thành mục tiêu công nhận mới 410 trường, công nhận lại 1.150 trường.

Ngay sau khi được Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội thông qua chủ trương và HĐND TP. Hà Nội chấp thuận bổ sung, điều chỉnh tiến độ và kế hoạch vốn của các công trình trọng điểm, Ban cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị khẩn trương ban hành Kế hoạch của UBND TP. Hà Nội thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình trọng điểm (trong đó sẽ xác định lộ trình các công việc phải hoàn thành trong từng quý, từng năm).

Đối với Kế hoạch đầu tư 3 lĩnh vực, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, đây là một trong những kế hoạch lớn của Thủ đô. Từ nay đến giữa năm 2025 phải tập trung cao độ triển khai thực hiện để chuẩn bị cho đánh giá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII, đặc biệt là gắn với việc thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội. 

Nhấn mạnh phải khẩn trương xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVII trong lĩnh vực di tích, giáo dục, y tế, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, xác định đây là nội dung quan trọng, cần thực hiện ngay (giai đoạn 2023-2025 phải công nhận mới 410 trường, công nhận lại 1.150 trường...), TP. Hà Nội sẽ tiếp tục có chỉ đạo quyết liệt trong nội dung này.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công trình dở dang, nợ xây dựng cơ bản

Việc ngân sách cấp huyện đối ứng để thực hiện các dự án ngân sách cấp thành phố hỗ trợ mục tiêu, Ban cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội yêu cầu các huyện, thị xã cân đối, bố trí đủ vốn đối ứng cho từng dự án cả trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm của huyện, thị xã. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng công trình dở dang, nợ xây dựng cơ bản.

Về việc tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023, chuẩn bị cho kế hoạch năm 2024, theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải, ngay sau kỳ họp HĐND TP. Hà Nội đầu tháng 7/2023, Ban cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội sẽ chỉ đạo xây dựng, ban hành 3 Kế hoạch: Kế hoạch giải ngân 6 tháng cuối năm 2023; Kế hoạch triển khai công trình trọng điểm; Kế hoạch công nhận mới và công nhận lại các trường học công lập đạt chuẩn giai đoạn 2023-2025; Xem xét, giao chỉ tiêu trường học công lập công nhận lại năm 2023 trong quý III. 

Đồng thời, nghiên cứu để xây dựng Kế hoạch đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, chất thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2026-2030.

Báo cáo về việc triển khai xây dựng dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Nguyễn Chí Cường cho biết: Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là một trong những dự án lớn, có thời gian giải phóng mặt bằng rất ngắn, chỉ trong vòng 1 năm. Với sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương, đơn vị, sự chỉ đạo sát sao của TP. Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đã được triển khai khá hiệu quả, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân. Sau gần 9 tháng triển khai, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 80%.
Theo ông Cường, đây là dự án đầu tiên tách công tác giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án, nhờ đó, giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Từ đó, Ban Quản lý dự án đề nghị TP. Hà Nội xem xét chủ trương cho phép tách riêng công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án lớn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
Ông Cường cho biết thêm, đến nay, công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai dự án đã cơ bản hoàn thành và đang xin ý kiến UBND TP. Hà Nội, trình Thường trực Thành ủy xem xét, quyết định. Dự kiến, khởi công đồng loạt 4 gói thầu phục vụ dự án vào ngày 25/6 tới.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư