Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 07 năm 2024,
Hà Tĩnh phân hạng 82 sản phẩm OCOP
- 25/12/2020 07:54
 
Sản phẩm sau đánh giá sẽ tiếp tục được hậu kiểm nhằm đảm bảo tính bền vững.
.
Đợt 2 năm 2020 toàn tỉnh Hà Tĩnh có 70/82 sản phẩm đủ điều kiện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Ảnh: Gia Hưng.

Theo kết quả kiểm tra, bỏ phiếu của Hội đồng OCOP tỉnh Hà Tĩnh lần 2 năm 2020, tỉnh Hà Tĩnh có 70/82 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá, phân hạng OCOP.

Ông Trần Huy Oánh, Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức đánh giá, phân hạng 70 sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020.

Theo danh sách Hội đồng cấp huyện đề xuất, đợt 2 năm 2020, toàn tỉnh có 82 sản phẩm nằm trong diện tham gia đánh giá, chấm điểm. Sau 2 vòng hội đồng cấp tỉnh kiểm tra thực tế cơ sở, chấm điểm thì có 12 sản phẩm chưa đủ điều kiện đánh giá, phân hạng đợt này; 70 sản phẩm còn lại tham gia đánh giá, phân hạng vòng 3.

Sản phẩm sau đánh giá sẽ tiếp tục được hậu kiểm nhằm đảm bảo tính bền vững.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư