Đặt mua báo in| Ngày 08 tháng 12 năm 2021, 16:01:30
Hộ kinh doanh có được đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống quốc gia?
Anh Ngọc - 01/07/2019 07:33
 
Theo đó, hộ kinh doanh (có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh) được đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Phạm Thị Vân Oanh là chủ hộ kinh doanh tại TP. Vũng Tàu đặt câu hỏi như sau: Tôi thấy còn rất ít tổ chức, cá nhân kinh doanh nhỏ đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tôi muốn hỏi, hộ kinh doanh có được đăng ký nhà thầu không?

Trường hợp nếu được thì ngày đăng ký kinh doanh lần đầu hay ngày đăng ký thay đổi bổ sung lần cuối gần nhất sẽ được sử dụng để kê khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:      

Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định hồ sơ đăng ký cho nhà thầu thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm:

- Đơn đăng ký nhà thầu (do Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tạo ra trong quá trình khai báo thông tin ở bước 1 điểm a khoản này);

- Bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của nhà thầu đăng ký;

- Bản chụp Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại điện theo pháp luật của nhà thầu đăng ký.

Đối với trường hợp của bà Oanh, hồ sơ đăng ký cho nhà thầu thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải tuân thủ theo quy định nêu trên.

Theo đó, hộ kinh doanh (có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh) được đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống. Khi đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống, hồ sơ đăng ký phải đính kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản thay đổi bổ sung mới nhất trong trường hợp hộ kinh doanh có thay đổi về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Được chỉ định nhà thầu không có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?
Theo quy định tại Luật Đấu thầu, một trong những điều kiện về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham dự thầu là đã đăng ký trên Hệ thống mạng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư