Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 04 năm 2021, 14:35:51
Hoa Sen: Không phát hành bằng mọi giá
Chí Tín - 02/07/2020 10:19
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG, sàn HOSE) vừa cập nhật thông tin về kế hoạch phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược, trong đó cho biết không phát hành bằng mọi giá.
Giá trị sổ sách của Hoa Sen đang là gần 13.800 đồng/cổ phần
Giá trị sổ sách của Hoa Sen đang là gần 13.800 đồng/cổ phần

Đây cũng là các nội dung chính sẽ được thảo luận tại cuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 8/8/2020 tới.

Hoa Sen cho biết, giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được Công ty KPMG kiểm toán tại thời điểm ngày 31/3/2020 gần 13.800 đồng/cổ phần. Với tình hình lợi nhuận sau thuế của Công ty tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới, giá trị sổ sách của Hoa Sen sẽ tiếp tục gia tăng.

Theo đó công ty này cho biết, chắc chắn Công ty sẽ không phát hành với thị giá 12.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay mà sẽ căn cứ vào giá thị trường và giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán để có quyết định giá phát hành phù hợp, bảo đảm lợi ích của cổ đông và công ty. Công ty khẳng định chắc chắn giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.

Về tình hình vay nợ, các khoản nợ vay ngân hàng: tại quý I năm tài chính 2018-2019, tổng nợ vay ngân hàng của Hoa Sen là 12.158 tỷ đồng thì đến quý II năm tài chính 2019-2020, con số này chỉ còn 8.587 tỷ đồng, giảm được 3.572 tỷ đồng.

Điều này làm cho hệ  số nợ ngân hàng/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 2,3 lần về mức 1,5 lần. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hoa Sen cũng dương 7 quý liên tiếp, đạt mức dương 1.261 tỷ đồng vào quý II niên độ 2019-2020.

Công ty cho biết việc lựa chọn đối tác để phát hành sẽ được thực hiện theo một quy trình, tiêu chí hợp lý nhằm tìm ra những đối tác có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty, trên cơ sở hợp tác cùng có lợi.

Hiện tại, với dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh dương, lợi nhuận cao và hạn mức tín dụng lớn từ các ngân hàng với lãi suất cực kỳ cạnh tranh (bình quân 5,0%/năm đối với VNĐ và 2,2%/năm đối với USD), thì Công ty hoàn toàn không cần thiết phát hành cổ phiếu bằng mọi giá do không chịu áp lực về tài chính cũng như áp lực về dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chính vì vậy, Công ty sẽ không phát hành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư tài chính. Đối tác phát hành phải là các công ty có cùng tầm nhìn chiến lược, có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, tiềm năng công nghệ và các lợi thế khác.

Tái cấu trúc toàn diện, lợi nhuận của Hoa Sen tăng vượt 46%
Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu niên độ tài chính 2019-2020 với lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng đạt 146% (vượt 46%)...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư