Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 09 năm 2020, 19:14:41
Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt hành chính về thuế
Chí Tín - 07/08/2020 09:48
 
Cục Thuế tỉnh Gia Lai vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG, sàn HoSE).
Hoàng Anh Gia Lai vẫn định hướng đầu tư mạnh vào nông nghiệp
Hoàng Anh Gia Lai vẫn định hướng tập trung vào nông nghiệp

Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai đã khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp năm 2017, 2018; khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong niên độ kế toán từ 2017 đến năm 2019.

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai cũng khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thiếu giá trị gia tăng phải nộp năm 2019; khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thu nhu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2017, 2018, 2019.

Với những vi phạm như trên, Hoàng Anh Gia Lai bị phạt tiền 120,6 triệu đồng và phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Cụ thể số tiền truy thu thuế là 566,3 triệu đồng, số tiền chậm nộp thuế là 135,6 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty phải thực hiện ghi nhận giảm số lỗ chuyển sang kỳ sau trên tớ khai quyết toán thuế số tiền 294,5 tỷ đồng.

Đó là tổng số lỗ phải giảm chuyển kỳ sau của các năm 2017, 2018 và 2019.

Riêng trong quý II/2020, Hoàng Anh Gia Lai cũng bị lỗ trước thuế 62 tỷ đồng, bao gồm lỗ hoạt động kinh doanh là 94 tỷ đồng, nhưng Công ty bu lại phần nào nhở khoản lợi nhuận khác 32 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính dẫn đến lỗ từ hoạt động kinh doanh do chi phí lãi vay và chi phí vận chuyển tăng cao.

Cụ thể các con số kinh doanh quý II với loại nhuận gộp là 125 tỷ đồng, doanh thu tài chính 267 tỷ đồng, chi phí tài chính âm 286 tỷ đồng, chi phí bán hàng âm 132 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp âm 67 tỷ đồng, lãi trong công ty liên kết là âm 1 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận khác 32 tỷ đồng có được do Tập đoàn có hoàn nhận một số chi phí dự phòng đã trích từ năm 2016 đến năm 2019.

Hoàng Anh Gia Lai nhọc nhằn tìm lối xử lý khó khăn tài chính
Mức lỗ hơn 1.609 tỷ đồng năm 2019 trong báo cáo tự lập của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG, sàn HoSE) đã phình to ra sau kiểm toán. Dù...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư