Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 05 năm 2022, 01:06:48
Huy động thêm nghìn tỷ đồng trong quý II, KIS Vietnam phân bổ vốn vào đâu?
An An - 21/07/2020 08:25
 
Công ty chứng khoán này đã tăng quy mô tài sản thêm 33% chỉ sau quý II vừa qua. Đây cũng là quý KIS Vietnam đẩy mạnh tự doanh và cấp margin cho khách hàng.

Sôi động giao dịch tự doanh, lãi quý II tăng 39%

Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) công bố kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhưng cũng mới chỉ hoàn thành gần 40% kế hoạch đề ra cả năm. Doanh thu hoạt động kỳ này đạt đến 164,4 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ tăng khoản mục lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 41,3 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ vỏn vẹn 3 tỷ đồng và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cao gấp 2,32 lần.

Liên quan đến các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ, đóng góp đáng  kể trong khoản lãi 41,3 tỷ đồng là  lãi bán tài sản tài chính (27 tỷ đồng) nhờ chốt lời trong hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán này. Theo báo cáo của KIS Vietnam, khối lượng giao dịch trong quý II của riêng CTCK này là 251 triệu chứng khoán với giá trị giao dịch là hơn 1.490 tỷ đồng. Giao dịch tự doanh tăng 43% về khối lượng so với quý trước và gấp gần 280 lần quý II/2019.   

Giao dịch tự doanh của KIS Vietnam sôi động hơn
Giao dịch mua bán chứng khoán của KIS Vietnam sôi động hơn từ quý IV/2019

Công ty lỗ đến 29 tỷ đồng ở khoản mục FVTPL, gấp hơn 9 lần cùng kỳ, trong đó chủ yếu do tăng mục chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính, chi phí giao dịch mua tài sản tài chính và chênh lệch tăng do đánh giá lại phải trả chứng quyền. Chi phí dự phòng tài sản tài chính và lỗ từ các tài sản tài chính phòng ngừa rủi ro lần lượt ở mức 13,7 tỷ đồng và 18 tỷ đồng.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 16,3 tỷ đồng cũng nhờ quy mô các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng lên hơn 880 tỷ đồng. Lãi từ cho vay và phải thu tăng khiêm tốn 8,3%, nhưng vẫn là một nguồn thu lớn nhất đóng góp 56,3 tỷ đồng tổng doanh thu. Doanh thu môi giới kỳ này cũng tăng 63% lên 38 tỷ đồng. KIS có 11,7 tỷ đồng khoản lãi từ các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro trong khi cùng kỳ không có.

KIS báo lãi sau thuế hơn 40 tỷ đồng trong quý II, tăng 39% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, KIS đạt 303 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 81% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 75 tỷ đồng, tăng 30%. Tuy nhiên, so với kế hoạch lợi nhuận 241 tỷ đồng đề ra đầu năm, công ty chứng khoán này cũng mới chỉ hoàn thành 38,6%.

.
Lợi nhuận trước thuế KIS Vietnam nửa đầu năm tăng gần 30% so với cùng nhưng cũng mới hoàn thành gần 40% mục tiêu

Tài sản tăng thêm 1.200 tỷ đồng sau quý II

Dù nhiều công ty chứng khoán khác phải đề ra kế hoạch thận trọng do những biến động khó lường của Covid-19, KIS Vietnam đề ra kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cao gấp rưỡi năm trước. Một phần nguyên nhân đến từ quyết định mở rộng quy mô vốn và tài sản của công ty chứng khoán này.

Trong tháng 6/2020 vừa qua, công ty này đã hoàn tất tăng vốn góp của chủ sở hữu từ 1.897 tỷ đồng lên thành 2.596 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Sau tăng vốn, Korea Investment & Securities Ltd vẫn đang sở hữu 99,725% vốn điều lệ. Ngoài vốn góp, cổ đông trên này còn tiếp tục ký hợp đồng cho vay với hạn mức 30 triệu USD, lãi suất 4,6%/năm. Đến cuối quý II, Korea Investment & Securities Ltd cho KIS Vietnam vay gần 1.164 tỷ đồng. Công ty chứng khoán này có có thêm khoản vay mới từ ngân hàng với giá trị 293 tỷ đồng, lãi suất cũng chỉ ở mức 6,4%/năm. Như vậy, chỉ tính riêng huy động vốn góp và vốn vay các tổ chức tài chính, KIS Vietnam đã huy động thêm 995 tỷ đồng chỉ trong quý II vừa qua.

Hết quý II/2020, tổng tài sản của KIS ở mức 4.752,7 tỷ đồng, tăng gần 1.200 tỷ đồng (+33%) so với đầu năm. Với lượng vốn dồi dào bổ sung trong quý II này, KIS Vietnam tăng mạnh quy mô cho vay margin, tiền mặt, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và các tài sản tài chính thông qua lãi/ lỗ (FVTPL).

Trong đó, các khoản cho vay tăng 670 tỷ đồng lên 3.083 tỷ đồng.  Tại thời điểm 30/6, công ty có gần 600 tỷ đồng tiền mặt trong khi còn số này đến cuối quý I chỉ là18 tỷ đồng. Công ty không còn 192 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng như hồi đầu năm. Tuy nhiên, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (phần lớn là tiền gửi có kỳ hạn 3-12 tháng) tăng từ 479 tỷ đồng đầu năm lên 882 tỷ đồng. Khoản mục FVTPL của KIS Vietnam cao gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt 168 tỷ đồng.

Có thể thấy, dù KIS Vietnam đẩy mạnh hoạt động hoạt động tự doanh, cơ cấu tài sản của công ty chứng khoán này vẫn nghiêng về các tài sản có tính thanh khoản cao (tiền, tiền gửi ngân hàng) và cấp margin cho các nhà đầu tư. Trong chặng đường nửa cuối năm, KIS Vietnam vẫn còn 60% kế hoạch lợi nhuận cần hoàn thành. Lượng vốn sẵn có với lãi suất rẻ là lợi thế về tài chính của công ty chứng khoán này.

7 nhiệm vụ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho ngành chứng khoán ở "tuổi 20"
Chuẩn mực tốt nhất, phấn đấu sớm nâng hạng Thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi là một...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư