Đặt mua báo in| Ngày 17 tháng 09 năm 2021, 09:03:18
Hủy sơ tuyển nhà đầu tư cao tốc Bắc Nam theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế
Anh Minh - 24/09/2019 15:38
 
Số lượng nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển không nhiều, tính cạnh tranh không cao là lý do khiến Bộ Giao thông - Vận tải quyết định hủy sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện 8 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Đồ họa: Nguyễn Tường - báo Giaothong.
Đồ họa: Nguyễn Tường (Nguồn: Báo Giao thông)

Đây là nội dung trong thông cáo được Bộ Giao thông - Vận tải phát đi cách đây ít phút.

Theo Bộ Giao thông - Vận tải, thực hiện Nghị Quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Bộ Giao thông - Vận tải nhận thức rất rõ đây là Dự án trọng điểm của Quốc gia, có vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt đối với những địa phương có Dự án đi qua. Chính vì vậy quá trình triển khai Dự án, Bộ Giao thông - Vận tải quán triệt tinh thần phải tiến hành nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định pháp luật, hiệu quả, khách quan, minh bạch và đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Căn cứ những quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt Luật đấu thầu (Điều 15), đối với 8 dự án thành phần được Quốc hội phê duyệt đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), thời gian qua Bộ Giao thông vận tải đã tiến hành sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu quốc tế.

Tính đến cuối tháng 7/2019, sau 2 tháng kể từ thời điểm phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển, bên mời thầu (các Ban Quản lý dự án của Bộ Giao thông - Vận tải) đã nhận được 60 bộ hồ sơ dự tuyển.

Hiện nay, Bộ Giao thông - Vận tải đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai dự án. Mọi thông tin về các bước thực hiện tiếp theo sẽ được Bộ Giao thông - Vận tải kịp thời cung cấp tới các cơ quan thông tấn báo chí và toàn thể nhân dân được biết, giám sát.

Theo kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển của bên mời thầu và quá trình thẩm định làm rõ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có 4 dự án không có nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 2 dự án có duy nhất 1 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển, 1 dự án có từ 2 nhà đầu tư và 1 dự án có 3 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển. Như vậy, số lượng nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển không nhiều, tính cạnh tranh không cao.

Nhằm triển khai thành công dự án trọng điểm của quốc gia trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt để phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư Dự án và phát triển năng lực doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng.

Sau khi đánh giá trách nhiệm pháp lý quy định tại hồ sơ mời sơ tuyển quốc tế đã phát hành và Luật đấu thầu, trên cơ sở thống nhất của các cơ quan liên quan, Bộ Giao thông - Vận tải quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế và điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 8 dự án PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Hiện nay, Bộ Giao thông - Vận tải đang khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai dự án. Mọi thông tin về các bước thực hiện tiếp theo sẽ được Bộ Giao thông - Vận tải kịp thời cung cấp tới các cơ quan thông tấn báo chí và toàn thể nhân dân được biết, giám sát – Thông cáo của Bộ Giao thông - Vận tải nêu rõ.

Cần phải nói thêm rằng, theo quy định tại khoản 2, Điều 15 Luật Đấu thầu và Điều 9 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ 8 dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP áp dụng hình thức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, giai đoạn sơ tuyển quốc tế (thực hiện trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt) sẽ đánh giá năng lực, kinh nghiệm để lựa chọn tối đa 5 nhà đầu tư đủ điều kiện và có điểm đánh giá cao nhất vào đấu thầu. Trong giai đoạn đấu thầu (thực hiện trên cơ trên cơ sở kết quả phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán theo Nghị quyết số 20/NQ-CP), nhà đầu tư trúng thầu là nhà đầu tư đạt điểm kỹ thuật và tài chính tốt nhất.

Tuy nhiên, trong các bộ hồ sơ mời sơ tuyển 8 dự án cao tốc Bắc – Nam, Bộ Giao thông - Vận tải đã xác lập điều kiện miễn trừ. Theo đó, việc phát hành hồ sơ mời sơ tuyển không có nghĩa là Bộ Giao thông - Vận tải bắt buộc phải lựa chọn và sơ tuyển các hồ sơ đáp ứng để mời vào giai đoạn đấu thầu. Tùy theo từng trường hợp, bên mời thầu có thể hủy sơ tuyển mà không phải nêu bất kỳ lý do nào.

Lựa chọn nhà đầu tư 8 dự án PPP đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Yêu cầu cao về năng lực tài chính
Vẫn còn nhiều biến số rất khó đoán định đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác lựa chọn nhà đầu tư cho 8 dự án thành phần...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư