[Infographic] 4 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%
4 tháng năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ năm 2018, trong đó ngành chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...