[Infographic] Cơ cấu của Hội đồng châu Âu (EC)
Hội đồng châu Âu là cơ quan đưa ra định hướng chính trị và chương trình nghị sự của Liên minh châu Âu (EU).
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...