[Infographic] Công nhận thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
7 di sản Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt XX, gồm các loại hình: Lễ hội truyền thống, tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng và nghệ thuật trình diễn dân gian.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...