Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 01 năm 2022, 07:39:37
[Infographic] Mục tiêu xây dựng nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
ĐT (Theo TTXVN) - 15/09/2019 19:30
 
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục hướng tới phát triển nông thôn toàn diện và bền vững, làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn khá giả, tiệm cận với khu vực đô thị.
[Infographic] 10 năm xây dựng nông thôn mới ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư