[Infographic] Những mẫu ô tô ế ẩm nhất tháng 4
Toyota chiếm đa số xe bán chậm nhất tháng, danh sách chủ yếu xe nhập khẩu.
Việt Chung - Lương Dũng (VnExpress)

Bình luận của bạn về bài viết...