[Infographic] Phân biệt sữa tươi, sữa hoàn nguyên và sữa hỗn hợp
Từ ngày 01/3/2018, các sản phẩm sữa dạng lỏng sẽ được phân biệt theo QCVN 5-1:2017/BYT ban hành kèm theo Thông tư 03/2017/TT-BYT của Bộ Y tế.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...