[Infographic] Sắp xếp 16 đơn vị hành chính cấp huyện và 637 đơn vị cấp xã từ nay đến năm 2021
Dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2021, cơ bản thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã chưa đạt 50% của cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số theo quy định.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...