[Infographic] Tình trạng thiếu ăn ở châu Á - Thái Bình Dương
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn còn khoảng 486 triệu người thiếu ăn vào năm 2017, giảm không đáng kể so với 2 năm trước đó.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...