[Infographic] Tổng quan nhân lực hàng không Việt Nam
Theo văn bản số 272/CHK-TCCB của Cục Hàng không Việt Nam về báo cáo tổng thể nhân lực ngành hàng không Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải, ngày 24/6/2019, ngành hàng không dân dụng Việt Nam hiện có khoảng 44.000 nhân lực. Dự báo con số này sẽ đạt hơn 58.000 người vào năm 2025.
Hồ Hạ

Bình luận của bạn về bài viết...