[Infographic] Việt Nam: Thành viên tích cực và chủ động của APPF
Kể từ khi là thành viên của Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF) tháng 1/1995 đến nay, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia tích cực vào các hoạt động của Diễn đàn.
ĐT (Theo TTXVN)

Bình luận của bạn về bài viết...