JICA hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán tại Việt Nam
Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cho biết vừa ký hợp tác hỗ trợ Ủy ban chứng khoán Nhà nước và hai Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh rà soát khuôn khổ quản lý giám sát, cung cấp tư vấn, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực, cập nhật các hướng dẫn/sổ tay hoạt động nội bộ, và xem xét sửa đổi khung pháp lý liên quan.
Lế ký kết hợp tác giữa JICA và Ủy ban chứng khoán vừa diễn ra tại Hà Nội
Lế ký kết hợp tác giữa JICA và Ủy ban chứng khoán vừa diễn ra tại Hà Nội

Hỗ trợ này nằm trong Dự án Hợp tác Kỹ thuật này nhằm tăng cường năng lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hai Sở Giao dịch chứng khoán trong hoạt động giám sát thị trường và các trung gian thị trường, quản lý hoạt động niêm yết và phát hành cổ phiếu, đồng thời tăng cường nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về bảo vệ nhà đầu tư. Dự án dự kiến sẽ bắt đầu vào đầu năm 2019, và được triển khai trong 3 năm.

JICA cho biết, bên cạnh việc niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp cổ phần hóa, thị trường cũng mong đợi sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân được niêm yết và tham gia thị trường hơn nữa, qua đó giúp mở rộng hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa nguồn huy động vốn của các doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng tăng cao nhanh chóng trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi tích cực theo định hướng kinh tế thị trường và khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Trong giai đoạn 2011-2015, Việt Nam đã cổ phần hóa 508 doanh nghiệp Nhà nước. Trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2020, tiến trình thoái vốn Nhà nước quyết liệt hơn đã được đưa vào kế hoạch và triển khai từng bước, trong đó có việc cổ phần hóa những tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.

Bên cạnh việc niêm yết cổ phiếu của các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, thị trường cũng mong đợi sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân được niêm yết và tham gia thị trường hơn nữa, qua đó giúp mở rộng hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa nguồn huy động vốn của các doanh nghiệp.

Chính phủ Việt Nam nhận thấy cần thiết phải tăng cường năng lực của các cơ quan liên quan và xúc tiến nâng hạng thị trường cổ phiếu, từ đó phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững, nên đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản hợp tác hỗ trợ trong lĩnh vực này.

Dự án cũng được hình thành trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2012-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2012. Bản Chiến lược đưa ra tầm nhìn cụ thể nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập với thị trường chứng khoán các nước Đông Nam Á và thế giới.

Trong hơn hai thập kỷ qua, JICA đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển nền kinh tế theo theo định hướng kinh tế thị trường và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, thông qua rất nhiều dự án hợp tác kỹ thuật và hợp tác tài chính. Được thiết kế phù hợp với nhu cầu cấp bách đặc thù của thị trường cổ phiếu Việt Nam, Dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và góp phần phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...