Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Khai khoáng và dầu khí thất bát nhất quý III
Chí Tín - 05/11/2015 11:02
 
Theo công bố tổng hợp số liệu kinh doanh quý III/2015 của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngành khai khoáng và dầu khí có 4 doanh nghiệp thua lỗ 155,7 tỷ đồng, chiếm 56,68% tổng giá trị thua lỗ.
Ngành công nghiệp luôn dẫn đầu về lợi nhuận trong số các doanh nghiệp niêm yết trên HNX
Ngành công nghiệp luôn dẫn đầu về lợi nhuận trong số các doanh nghiệp niêm yết trên HNX

Số liệu này dựa trên kết quả công bố báo cáo tài chính quý III/2015 đối với các doanh nghiệp không phải là công ty mẹ hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC), trên HNX.

Theo đó, đã có 203/209 tổ chức niêm yết không phải lập báo cáo tài chính tổng hợp/hợp nhất đã công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 97,1%.

Theo số liệu báo cáo tài chính quý III/2015 đã được công bố, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết đạt  474,2 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 174 doanh nghiệp, chiếm 85,7%, có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý III/2015 với giá trị lãi đạt 748,9 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 14,2%, giá trị lỗ đạt 274,7 tỷ đồng giảm 17,4% so với cùng kỳ quý III/2014.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 68 doanh nghiệp kinh doanh lãi 344,8 tỷ đồng, chiếm 46% tổng giá trị lãi.

Tiếp đến là ngành tài chính với 10 doanh nghiệp lãi 104,8 tỷ đồng, chiếm 14% tổng giá trị lãi và ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống có 22 doanh nghiệp lãi 72 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng giá trị lãi.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành khai khoáng và dầu khí có 4 doanh nghiệp thua lỗ 155,7 tỷ đồng, chiếm 56,68% tổng giá trị thua lỗ.

Ngày 15/11 tới sẽ là thời hạn công bố báo cáo tài chính quý III/2015 đối với các doanh nghiệp niêm yết thuộc diện phải lập báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tài chính tổng hợp (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC).

Trần Anh hết "dớp" lỗ quý III
Công ty cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG, sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2015 với mức lãi 1,34 tỷ đồng, theo đó, doanh nghiệp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư