Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 04 năm 2024,
Khánh Hòa ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước
Linh Đan - 04/02/2024 10:23
 
UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trong quá trình giám sát doanh nghiệp nhà nước, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, cần kiểm tra, thanh tra đột xuất.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trong quá trình giám sát doanh nghiệp nhà nước, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, cần kiểm tra, thanh tra đột xuất, cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát tiến hành kiểm tra theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì người ra quyết định kiểm tra tiến hành thanh tra theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra. Trường hợp cơ quan được đề nghị không quyết định thanh tra thì trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị, cơ quan được đề nghị phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan quản lý nhà nước phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với các thông tin, phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước.

Doanh nghiệp nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm việc công bố thông tin về tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật; bảo đảm thông tin được công bố phải kịp thời, đầy đủ, chính xác; chịu trách nhiệm về nội dung thông tin được công bố.

Cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước thực hiện công khai thông tin về hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra năm 2024 đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định, trong đó phải công khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình về kế hoạch, quyết định kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước, kết quả giám sát, kết luận, kiến nghị, quyết định từ hoạt động kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp nhà nước…, đảm bảo 100% báo cáo giám sát, kết luận kiểm tra, kết luận thanh tra được công khai theo quy định của pháp luật (trừ các nội dung thuộc bí mật nhà nước)..

Dịch vụ du lịch của Khánh Hòa tăng trưởng mạnh mẽ
Hoạt động thương mại, du lịch và giá cả trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong năm 2023 tăng trưởng mạnh mẽ, nhất là dịch vụ du lịch.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư