Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 10 năm 2022, 20:31:45
Kho bạc gọi thầu 8.000 tỷ, chỉ huy động được 4.870 tỷ đồng trái phiếu
Chí Tín - 28/10/2020 16:34
 
Ngày 28/10, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng.
Có 4 loại kỳ hạn trái phiếu được đưa ra đấu thầu tại HNX lần này
Có 4 loại kỳ hạn trái phiếu được đưa ra đấu thầu tại HNX lần này

Trái phiếu được đưa ra đấu thầu lần này tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) gồm các kỳ hạn 7, 15, 20 và 30 năm.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.870 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 7 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 7 năm gọi thầu 2.000 tỷ đồng, huy động được 250 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 1,55%/năm, giảm 0,35%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 11/3/2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 3.500 tỷ đồng, huy động được 3.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,76%/năm, tăng 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm gọi thầu 1.000 tỷ đồng, huy động được 720 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,02%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10/2020). 

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu 1.500 tỷ đồng, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,25%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/10/2020). 

Kho bạc Nhà nước đã huy động được 260.116 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

HDBank được Ủy ban chứng khoán xác nhận đăng ký phát hành trái phiếu tại nước ngoài
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh (HDBank) đã được Ủy ban chứng khoán xác nhận việc phát hành trái phiếu chuyển đổi tại nước ngoài.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư