Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 02 năm 2023, 09:13:27
KienlongBank: Lợi nhuận quý III tăng 74% nhờ hoàn nhập dự phòng, lãi 9 tháng tăng gấp 6 lần
Thùy Liên - 15/10/2021 08:32
 
Ngân hàng TMCP Kiên Long (mã KLB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 với lợi nhuận 9 tháng tăng gấp 6 lần cùng kỳ năm 2020.
f
Hoàn nhập dự phòng khiến lợi nhuận quý 3/2021 của KienlongBank tăng mạnh.

Theo đó, trong quý III, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng tăng gần 20%, chủ yếu đóng góp từ thu nhập lãi thuần. Theo đó, dù tín dụng hầu như không tăng song trong kỳ, thu nhập lãi thuần của ngân hàng vẫn đạt 290 tỷ đồng, tăng gần 21%, chủ yếu do chi phí lãi giảm trong khi thu nhập lãi tăng. Lãi thuần dịch vụ đạt 48 tỷ đồng, tăng 2,5 lần cùng kỳ năm 2020 (tăng 148%). Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.

Hai mảng kinh doanh kém khả quan là mua bán chứng khoán đầu tư lỗ 5,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không ghi nhận doanh thu. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng chỉ còn 2,1 tỷ đồng giảm mạnh gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí hoạt động của ngân hàng lại tăng 16,3% lên 275 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro của KienlongBank là 63 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng lại vọt lên 72,8 tỷ đồng, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là trong quý, thay vì phải trích lập dự phòng thì ngân hàng lại được hoàn nhập dự phòng gần 9,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động của KienlongBank đạt hơn 1.840 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần lên tới 1.517 tỷ đồng, tăng 92% so với cùng kỳ, chiếm hơn 82% tổng thu nhập hoạt động. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 180 tỷ đồng, tăng 3,3 lần; Thu nhập góp vốn mua cổ phần đạt 1,7 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

Mảng kinh doanh ngoại hối kém khá quan so với năm ngoái khi chỉ đạt 14,6 tỷ đồng lãi thuần, giảm 36% so với cùng kỳ. Tương tự, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 35 tỷ đồng, giảm 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng ghi nhận 857 tỷ đồng chi phí hoạt động, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Tuy vậy, chi phí trích lập dự phòng rủi ro 9 tháng của ngân hàng chỉ còn 53 tỷ đồng, giảm 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả kinh doanh khả quan trong khi chi phí trích lập dự phòng giảm mạnh khiến lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ngân hàng đạt 878 tỷ đồng, cao gấp 6 lần cùng kỳ.

KienlongBank cho biết, lợi nhuận 9 tháng tăng mạnh là chủ yếu do trong quý I/2021, ngân hàng đã phối hợp với khách hàng xử lý toàn bộ tài sản đảm bảo, hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi phải thu của các khoản cho vay có tài sản đảm bảo là cổ phiếu STB theo phương án cơ cấu lại KienlongBank gắn với xử lý nợ xấu đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Tại thời điểm 30/9, nợ xấu của KienlongBank là gần 2%, đáng chú ý là nợ xấu nhóm 4 tăng gấp đôi trong khi nợ xấu nhóm 4 giảm mạnh. Thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng cũng đã tăng lên 16 triệu đồng/người/tháng, tăng 3 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý III/2021, tổng tài sản của KienlongBank tăng mạnh lên 75.740 tỷ đồng, tăng 32% so với cuối năm ngoái. Trong đó, tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác lên tới 27.672 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cuối năm ngoái.

Trong 9 thán đầu năm, huy động vốn của ngân hàng tăng 8,8% trong khi tín dụng chỉ tăng dưới 1%.

Tháng 9/2021, KienlongBank vừa công bố bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine giữ chức vụ Phó tổng giám đốc ngân hàng từ ngày 20/9/2021 đến 19/9/2022. Ông Tuấn cũng đang giữ chức chủ tịch tại nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Sunshine, như KSFinance, SCG, Sunshine Homes. Ngay sau khi được bổ nhiệm, ông Đỗ Anh Tuấn đã đăng ký mua vào 3,5 triệu cổ phiếu KLB theo phương thức khớp lệnh, thoả thuận, thực hiện từ 27/9/2021 đến hết 27/10/2021 để nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,913% vốn cổ phần ngân hàng. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị của KienLongBank hiện là bà Trần Thị Thu Hằng. Bà Hằng, sinh năm 1985, là CEO Sunshine Group và được bầu vào Hội đồng quản trị Kienlongbank từ đầu năm 2021.  

Chủ tịch Sunshine Group làm Phó tổng giám đốc Kienlongbank
Kienlongbank (mã KLB) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT của CTCP Tập đoàn Sunshine giữ chức vụ Phó tổng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư