Lại vỡ tiến độ Dự án BOT huyết mạch Pháp Vân - Cầu Giẽ
Dự án đầu tư, nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT có tổng mức đầu tư 6.269 tỷ đồng chỉ có thể hoàn thành vào cuối tháng 12/2018.
Tính từ khi công trình trọng điểm quốc gia này được khởi động vào  quý III/2014, UBND Tp. Hà Nội đã 9 lần yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện công tác GPMB, tuy nhiên các mốc thời gian đưa ra đều không thể về đích tiến độ
Tính từ khi công trình trọng điểm quốc gia này được khởi động vào quý III/2014, UBND TP. Hà Nội đã 9 lần yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện công tác GPMB, tuy nhiên các mốc thời gian đưa ra đều không thể về đích tiến độ

Bộ Giao thông - Vận tải vừa có văn bản điều chỉnh tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư, nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức BOT (giai đoạn 2).

Theo đó, Bộ Giao thông - Vận tải xác nhận Dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hình thức Hợp đồng BOT (giai đoạn 2) không thể hoàn thành trong tháng 6/2018 như tiến độ đề ra. Công tác giải phóng mặt bằng đến thời điểm này vẫn chưa hoàn thành và tiếp tục chậm so với tiến độ các địa phương đã cam kết với Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 14/5/2018 và chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội tại văn bản số 2493/UBNDP-ĐT ngày 5/6/2018.

Căn cứ khối lượng các hạng mục còn lại và dự kiến thời điểm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào cuối tháng 7/2018 của các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Bộ Giao thông - Vận tải thống nhất tiến độ thi công tổng thể của các gói thầu xây lắp thuộc dự án như đề nghị của Ban Quản lý dự án Thăng Long, nhà đầu tư là hoàn thành toàn bộ các hạng mục trong tháng 12/2018).

“Ban Quản lý dự án Thăng Long, nhà đầu tư chỉ đạo các đơn vị lập tiến độ thi công chi tiết từng gói thầu, hạng mục trình Bộ Giao thông - Vận tải xem xét, chấp thuận làm cơ sở triển khai thi công và quản lý tiến độ dự án”, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Nhật chỉ đạo.

Do việc điều chỉnh tiến độ thi công như kiến nghị của Ban Quản lý dự án Thăng Long, nhà đầu tư nằm ngoài thời gian thi công quy định trong Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng BOT đã ký, vì vậy, Bộ Giao thông - Vận tải yêu cầu Vụ Đối tác công tư, Ban Quản lý dự án Thăng Long, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục gia hạn Hợp đồng BOT, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng là dự kiến của địa phương.

Trong quá trình triển khai tiếp theo, Bộ Giao thông - Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị TVGS, nhà thầu thi công lập tiến độ thi công chi tiết từng hạng mục, tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực … để thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ nêu trên. Hàng tuần báo cáo Bộ Giao thông - Vận tải (qua Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông) tiến độ thực hiện dự án để theo dõi, đôn đốc và điều chuyển khối lượng (nếu cần) khi nhà thầu thi công không huy động đủ thiết bị, nhân lực để triển khai thi công theo tiến độ đề ra.

Dự án BOT đầu tư nâng cấp đường Pháp Vân – Cầu Giẽ có tổng mức đầu tư 6.269 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 – nâng cấp mặt đường là 1,531 tỷ đồng; giai đoạn 2 mở rộng quy mô từ 4 làn xe lên 6 làn xe là 4.737 tỷ đồng.

Cần phải nói thêm rằng, đây không phải là lần đầu tiên UBND TP. Hà Nội lỡ hẹn bàn giao giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư Dự án. Tính từ khi công trình trọng điểm quốc gia này được khởi động vào  quý III/2014, UBND TP. Hà Nội đã 9 lần yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên các mốc thời gian đưa ra đều không thể về đích tiến độ. Điều này khiến mốc tiến độ thi công giai đoạn 2 Dự án trở thành những kế hoạch “ảo”.

Theo hợp đồng được ký giữa Bộ Giao thông - Vận tải và nhà đầu tư, Dự án BOT đầu tư nâng cấp tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017 trên cơ sở công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành vào tháng 9/2016. Tuy nhiên, do vướng mắc về mặt bằng nên Bộ buộc chấp thuận gia hạn tiến độ của Dự án đến 30/6/2018.

Anh Minh

Bình luận của bạn về bài viết...