Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2023, 21:32:43
Hà Nội:
Lấn chiếm đất đai thuộc di tích, danh thắng sẽ bị phạt 80 - 100 triệu đồng
Hạnh Phúc - 09/12/2022 06:26
 
HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Chiều 8/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Theo đó, Nghị quyết này quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo ở nội thành Thành phố Hà Nội.

Mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị quyết này bằng 2 lần mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính tương ứng tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP. Mức tiền phạt tối đa không quá 100.000.000 đồng đối vớ cá nhân, không quá 200.000.000 đồng đối với tổ chức. Hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị quyết được thực hiện theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị quyết này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 và điểm a khoản 7 Điều 14 của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP là mức tiền phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức tiền phạt của tổ chức gấp 2 lần mức tiền phạt đối với cá nhân.

Nghị quyết này áp dụng đối với các hành vi vi phạm hành chính được quy định tại điểm a khoản 5 Điều 9; điểm b khoản 1, các điểm a, c, d khoản 2, các điểm b, c khoản 5 Điều 11; điểm c khoản 1, điểm a, b khoản 2 Điều 12; điểm a khoản 1, khoản 4, điểm a khoản 5 và điểm a khoản 7 Điều 14; điểm b khoản 5, điểm a, c khoản 7, điểm a khoản 8 Điều 15; điểm a khoản 1, khoản 4, 5 Điều 16; khoản 1, 2 điểm a khoản 6, điểm a, b khoản 7 Điều 20; khoản 1, 2 Điều 31 của Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

Các chức danh có thẩm quyền phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP có thẩm quyền xử phạt tương ứng với mức tiền phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị quyết này.

Đối với những hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 Nghị quyết này xảy ra trước khi Nghị quyết này có hiệu lực thì áp dụng mức tiền phạt quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND Thành phố về việc quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Theo Tờ trình của UBND Thành phố, Nghị quyết điều chỉnh một số hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP, cụ thể như: Vi phạm quy định về lưu chiểu, lưu trữ, nhân bản, tàng trữ phim; vi phạm quy định về biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn; vi phạm quy định về thi người đẹp, người mẫu; vi phạm quy định về tổ chức lễ hội; 

Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; vi phạm quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; vi phạm quy định về bảo vệ di sản văn hóa; vi phạm quy định về hoạt động trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban KTNS, ngày 11/7/2014, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa tại các quận nội thành Thành phố. 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết 8 năm qua đã góp phần tích cực trong việc phòng ngừa, hạn chế vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Tuy nhiên, sau hơn 8 năm thực hiện Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND Thành phố Hà Nội, một số văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ pháp lý quy định nội dung Nghị quyết số 08 đã thay đổi. Do đó, về thực tiễn, kể từ ngày 1/6/2021 đến nay, Thanh tra Sở VHTT và UBND 12 quận trên địa bàn Thành phố đã không áp dụng Nghị quyết số 08.

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết thay thế cho Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND là hết sức cần thiết và có đủ căn cứ pháp lý.

Một số mức tiền phạt một số hành vi vi phạm hành chính theo Nghị quyết Quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa như sau:

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi nhân bản phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu hủy hoặc cấm phổ biến.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí, nhà hàng không bán vé xem biểu diễn nghệ thuật.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi biểu diễn nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phượng tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi biểu diễn nghệ thuật, thi, liên hoan có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; phủ nhận thành tựu, cách mạng; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân.

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thắp hương hoặc đốt vàng mã không đúng nơi quy định.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng hoạt động tổ chức lễ hội để trục lợi; tham gia hoạt động mê tín dị đoan trong lễ hội.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy phép theo quy định.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy phép theo quy định.

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động mang tính chất đồi trụy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc nơi tổ chức hoạt động văn hóa kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi viết, vẽ, làm bẩn, làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trừ trường hợp vi phạm các quy định về di sản thiên nhiên được quy định tại Luật bảo vệ môi trường.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet ở địa điểm cách trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông dưới 200 mét.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư