Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 20 tháng 05 năm 2024,
Lần đầu kiểm toán báo cáo phát triển bền vững
Chí Tín - 27/11/2015 11:43
 
Tập đoàn Bảo Việt và Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam) vừa ký kết "Hợp đồng Dịch vụ đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt”.
Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp đầu tiên xây dựng báo cáo phát triển bền vững
Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp đầu tiên xây dựng báo cáo phát triển bền vững

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam doanh nghiệp và đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện đảm bảo của bên thứ 3 cho báo cáo phát triển bền vững phù hợp với xu hướng trong khu vực và trên thế giới. 

Theo Bảo Việt và PwC Việt Nam, báo cáo phát triển bền vững là công cụ giúp doanh nghiệp hiểu về mình và biết mình sẽ phát triển theo hướng nào. Đây là thước đo để doanh nghiệp đánh giá hiệu quả triển khai chiến lược phát triển bền vững theo từng năm. 

Công ty PwC Việt Nam là đơn vị có thế mạnh cho các mảng dịch vụ đảm bảo và tư vấn về phát triển bền vững. PwC đưa ra các chiến lược và giải pháp giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề chiến lược, tuân thủ, hoạt động, uy tín và tài chính liên quan đến phát triển bền vững. 

Thực hiện đảm bảo đối với báo cáo phát triển bền vững của Tập đoàn Bảo Việt, PwC Việt Nam sẽ rà soát lại báo cáo hiện thời của doanh nghiệp dựa trên những thông lệ thực hành tốt nhất nhằm đưa ra các cải thiện hoạt động và cung cấp đảm bảo độc lập đối với các chỉ số hoạt động được lựa chọn trong báo cáo phát triển bền vững của Bảo Việt. Tiêu chuẩn đảm bảo được áp dụng là chuẩn mực ISAE3000 được ban hành bởi Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC). 

Ông Nguyễn Quang Phi, Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết, năm nay, những chỉ tiêu được đánh giá và kiểm định bởi bên thứ ba trong báo cáo phát triển bền vững sẽ hỗ trợ Bảo Việt trong việc minh bạch hóa các thông tin phi tài chính. Các chỉ tiêu này sẽ cung cấp cho nhà đầu tư và các bên quan tâm góc nhìn tổng thể, bao quát mang tính chiến lược về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. 

Về phía PwC, bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc PwC Việt Nam cho biết, việc tìm kiếm đảm bảo của bên thứ 3 độc lập là một bước đi phù hợp và đúng đắn, góp phần xây dựng niềm tin và sự tín nhiệm của các bên liên quan, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua cải thiện quy trình, quản lý rủi ro và nắm bắt cơ hội. Trong dự án thực hiện đảm bảo đối với Báo cáo Phát triển bền vững của Bảo Việt, PwC sẽ hỗ trợ Bảo Việt trong rà soát quy trình, đưa ra các kiến nghị và cung cấp đảm bảo cho Báo cáo nhằm giúp Bảo Việt thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững.

PwC cho biết, các tập đoàn tài chính bảo hiểm hiện nay có vai trò ngày càng quan trọng trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển một thế giới carbon thấp. Việc cung cấp dịch vụ đảm bảo cho Bảo Việt, một Tập đoàn tài chính bảo hiểm được tín nhiệm hàng đầu tại Việt Nam, sẽ góp phần tạo động lực để các doanh nghiệp khác quan tâm thực hiện. 

Sự kết hợp giữa Tập đoàn Bảo Việt và PwC lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy rộng rãi việc thực hiện quy định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM nhằm hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững và chiến lược tăng trưởng xanh của quốc gia. 

Bảo hiểm Bảo Việt ký hợp đồng trị giá 300 triệu USD với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt vừa ký kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm người điều hành bay cho Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam. Trị giá...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư