Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 07 năm 2024,
Licogi 14: Em trai Chủ tịch Phạm Gia Lý chưa giải trình không mua hết cổ phiếu đăng ký
Duy Bắc - 29/03/2023 10:42
 
Người thân Chủ tịch CTCP Licogi 14 (mã L14 - sàn HNX) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nhưng chưa giải trình vì sao không mua hết cổ phiếu đăng ký và thay đổi thời gian giao dịch.

Cụ thể, ông Phạm Văn Quang, em trai ông Phạm Gia Lý, Chủ tịch HĐQT Licogi 14 vừa mua vào 10.000 cổ phiếu L14 để nâng sở hữu từ 33.317 cổ phiếu lên 43.317 cổ phiếu (0,14% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện từ ngày 24/2 đến ngày 24/3.

Trước đó, ghi nhận trên hệ thống Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ ngày 27/2 đến ngày 24/3, ông Phạm Văn Quang đăng ký mua 20.000 cổ phiếu L14 để nâng sở hữu từ 33.317 cổ phiếu lên 53.317 cổ phiếu, tương đương 0,17% vốn điều lệ.

Như vậy, theo báo cáo kết quả giao dịch, ông Phạm Văn Quang đã giao dịch ngoài khung đăng ký khi đăng ký giao dịch từ ngày 27/2 nhưng đã giao dịch từ ngày 24/2 và đặc biệt chưa giải trình lý do không mua hết lượng cổ phiếu đã đăng ký.

Ở một diễn biến khác, bà Nguyễn Thuý Ngư, chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn, thành viên HĐQT Licogi 14 đăng ký bán 304.800 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 2,69% về còn 1,7% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện ngày 15/3 đến ngày 15/4.

Trước đó, từ ngày 3/11 đến ngày 2/12/2022, bà Nguyễn Thuý Ngư đã bán ra 704.300 cổ phiếu L14 để giảm sở hữu từ 4,97% về còn 2,69% vốn điều lệ.

Năm 2023, Licogi 14 đặt kế hoạch đi lùi và muốn tiếp tục đầu tư cổ phiếu

Trong năm 2023, Licogi 14 đặt kế hoạch tổng doanh thu 195 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế 25 tỷ đồng, giảm 21% so với thực hiện trong năm 2022. Trong đó, doanh thu bất động sản dự kiến 50 tỷ đồng, doanh thu tài chính dự kiến 5 tỷ đồng và doanh thu xây lắp và lĩnh vực khác là 140 tỷ đồng.

Đối với dự án trọng điểm Khu đô thị mới Nam Minh Phương, trong năm 2022, Công ty tiếp tục nỗ lực quyết liệt các việc đang triển khai, nghiên cứu các giải pháp, tìm mọi nguồn vốn vay tín dụng, phát hành tăng vốn điều lệ khi có điều kiện thuận lợi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với hoạt động tài chính, nếu thị trường chứng khoán có thời điểm, thời cơ tốt có thể cân nhắc dùng một phần hợp lý để đầu tư ngắn hạn đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

Về chính sách cổ tức, Công ty dự kiến cổ tức năm 2022 chỉ là 5% so với kế hoạch đầu năm là 10%. Ngoài ra, Công ty tiếp tục duy trì cổ tức 5% trong năm 2023.

Năm 2022, lợi nhuận Licogi 14 ghi nhận 18,99 tỷ đồng, hoàn thành 7,5% kế hoạch năm

Trong quý IV/2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 44,36 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 34,6 tỷ đồng, tăng 206,7% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 41,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 5,94 tỷ đồng lên 20,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 43,9%, tương ứng giảm 1,08 tỷ đồng về 1,38 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận giảm 24,86 tỷ đồng và ghi nhận âm 24,65 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận dương 0,21 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 39,3%, tương ứng tăng thêm 2,74 tỷ đồng lên 9,71 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Điểm đáng lưu ý, trong quý IV, chi phí tài chính ghi âm, chủ yếu do Công ty hoàn nhập dự phòng 25,2 tỷ đồng liên quan đến các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

Luỹ kế trong năm 2022, Licogi 14 ghi nhận doanh thu đạt 173,46 tỷ đồng, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 18,99 tỷ đồng, giảm 62,3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2022, Licogi 14 đặt kế hoạch tổng doanh thu 569 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận chỉ 18,99 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch năm và chỉ đạt 7,5% kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính của Licogi 14 ghi nhận âm 69,4 tỷ đồng so với cùng kỳ ghi nhận dương 29,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 160,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 4,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Licogi 14 giảm 1,2% so với đầu năm về 566,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 227,5 tỷ đồng, chiếm 40,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 166,5 tỷ đồng, chiếm 29,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 56,1 tỷ đồng, chiếm 9,9% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/3, cổ phiếu L14 tăng 1.800 đồng lên 44.800 đồng/cổ phiếu.

Người thân Chủ tịch Phạm Gia Lý đăng ký mua thêm cổ phiếu Licogi 14
Sau khi Chủ tịch không mua hết lượng cổ phiếu đăng ký, người thân Chủ tịch tiếp tục đăng ký mua thêm cổ phiếu CTCP Licogi 14 (mã L14 - sàn HNX) để...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư