Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 01:10:03
LienVietPostBank: Lãi quý III/2021 giảm tốc, lợi nhuận 9 tháng vẫn tăng 61%
T.L - 21/10/2021 12:03
 
Lợi nhuận quý III/2021 của LienVietPostBank (HoSE: LPB) chỉ tăng 3,9%, nhưng lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ngân hàng vẫn tăng 61% nhờ kết quả kinh doanh tích cực nửa đầu năm.
f
LienVietPostBank tăng trưởng tích cực 9 tháng đầu năm 2021.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank; HoSE: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021.

Trong quý III/2021, thu nhập lãi thuần của ngân hàng tăng gần 12% lên 2.030 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 155 tỷ đồng, tăng 5,4%; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 5,2 tỷ đồng tăng 8,2 lần cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt đông khác đạt 43 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hơn 4,4 tỷ đồng. Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về kết quả khiêm tốn hơn cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý III, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng nhẹ 5% lên 1.204 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh 158% lên 271 tỷ đồng khiến tổng lợi nhuận trước thuế quý III/2021 của ngân hàng chỉ còn 765 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vẫn đạt 2.802 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2020, nhờ kết quả kinh doanh tích cực nửa đầu năm.

Cụ thể, trong 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của LienVietPostBank đạt 7.015 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 6.312 tỷ đồng, tăng 33,8% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 52,9% đạt 546 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 86% đạt 119,6 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán mang về 7 tỷ đồng tiền lãi trong khi cùng kỳ lỗ 62 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi từ hoạt động khác lại giảm mạnh 75,3% xuống còn 30,4 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tới 176% so với cùng kỳ lên 887 tỷ đồng. Theo đó, sau khi trích lập, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng LPB đạt 2.802 tỷ, tăng 61% và lãi sau thuế đạt 2.228 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 254.622 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 10,7% đạt 193.096 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 2,5% đạt 178.842 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu đứng ở mức thấp: 1,42%.

LienVietPostBank chốt danh sách trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu
Ngày chốt danh sách trả cổ tức bằng cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HOSE: LPB) là 22/07/2021, ngày giao dịch không hưởng quyền là...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư