Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 09 tháng 12 năm 2023, 19:21:36
Lizen tiếp tục bán tài sản các dự án điện mặt trời
Duy Bắc - 09/07/2022 11:09
 
Công ty cổ phần Lizen (tên cũ Licogi 16, mã LCG - sàn HoSE) báo cáo kết quả thoái vốn và kế hoạch thoái vốn đơn vị thành viên.

Lizen bán hàng loạt dự án điện mặt trời

 Lizen vừa hoàn thành thủ tục chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận và bàn giao Dự án Nhà máy Điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải 35 MWp cho đối tác.

Tính tới 31/3/2022, Lizen đang sở hữu 55% vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo Licogi 16 Ninh Thuận, đơn vị hoạt động chính chính là sản xuất điện, truyền tải và phân phối điện.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Solar Farm Nhơn Hải được khánh thành tháng 7/2020 với quy mô 42 ha, tổng công suất 35 MWp, tổng vốn đầu tư 750 tỷ đồng, nhà máy dự kiến đóng góp vào lưới điện quốc gia khoảng 59 triệu kWh/năm.

Thêm nữa, Công ty cũng thông qua chủ trương về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Điện lực Licogi 16 và Công ty cổ phần Licons Việt Nam trên nguyên tắc bảo toàn vốn.

Theo tìm hiểu, tính tới 31/3/2022, Lizen sở hữu 80% vốn tại Công ty cổ phần Licons Việt Nam, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp; Lizen cũng đầu tư vào công ty liên kết và nắm giữ 30,56% vốn tại Công ty cổ phần Điện lực Licogi 16, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình điện, đầu tư.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Lizen bán tài sản. Trong năm 2020, Công ty ghi nhận lãi từ chuyển nhượng khoản đầu tư 309,8 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 31/12/2020, Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng vốn góp của Điền Phước cho bà Lưu Thị Bình Dân với giá 432,5 tỷ đồng, lãi 309,8 tỷ đồng và sau chuyển nhượng, Điền Phước không phải công ty con của Công ty.

Quý I/2022, doanh thu tài chính tăng đột biến nhờ chuyển nhượng khoản đầu tư

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Lizen ghi nhận doanh thu đạt 181,32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,91 tỷ đồng, lần lượt giảm 61,4% và 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 21,6% lên 22,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 60,6% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm 61,65 tỷ đồng về 40,14 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng thêm 65,4 tỷ đồng lên 65,77 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 34,9%, tương ứng tăng thêm 5,87 tỷ đồng lên 22,67 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 28,3%, tương ứng tăng thêm 3,8 tỷ đồng lên 17,25 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý đầu năm chỉ ghi nhận 0,22 tỷ đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 71,32 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận tới 51,91 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ ghi nhận doanh thu tài chính đột biến 65,77 tỷ đồng.

Công ty có thuyết minh thêm doanh thu tài chính tăng đột biến do trong kỳ ghi nhận lãi chuyển nhượng khoản đầu tư là 64,4 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh chi tiết chuyển nhượng khoản đầu tư nào.

Cơ cấu doanh thu quý I/2022 của LCG (Nguồn: BCTC)
Cơ cấu doanh thu quý I/2022 của LCG (Nguồn: BCTC)

Ngoài ra, xét về cơ cấu doanh thu, trong quý I/2022, Công ty không ghi nhận doanh thu bất động sản so với cùng kỳ ghi nhận 146,4 tỷ đồng; doanh thu xây dựng giảm 53,3%, tương ứng giảm 162,57 tỷ đồng về 142,4 tỷ đồng; và doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác tăng 105,9%, tương ứng tăng thêm 20 tỷ đồng lên 38,94 tỷ đồng.

Như vậy, trong quý đầu năm, công ty sụt giảm mạnh doanh thu lĩnh vực bất động sản và xây dựng, hai lĩnh vực kinh doanh chính của công ty.

Trong năm 2022, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.005 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Lizen mới hoàn thành 20,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, Lizen ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 395,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 119,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 342,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 130,9 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Nguyên nhân dòng tiền kinh doanh chính âm tới 395,2 tỷ đồng trong quý đầu năm chủ yếu do công ty chi 477,1 tỷ đồng tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ; 130,96 tỷ đồng tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh …

Được biết, xét từ năm 2019 tới nay, Công ty chỉ có một năm dòng tiền âm là năm 2019 với giá trị âm 45,64 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính năm 2020 dương 484,8 tỷ đồng và năm 2021 dương 319,3 tỷ đồng. Như vậy, quý I/2022, Lizen đã ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục từ năm 2019 tới nay.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Lizen tăng 1,8% so với đầu năm lên 5.911 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.244 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.213,2 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng tài sản; tồn kho đạt 1.001,3 tỷ đồng, chiếm 16,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 702,8 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/7, cổ phiếu LCG tăng 650 đồng lên 10.500 đồng/cổ phiếu.

Licogi 16 phát hành 50 triệu cổ phiếu bằng nửa thị giá lấy tiền trả nợ
Licogi 16 (HoSE:LCG) vừa được UBCK cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán 50 triệu cổ phiếu nhằm huy động thêm 500 tỷ đồng để đầu tư vào bất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư