Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 09 năm 2021, 20:50:22
Lợi nhuận 9 tháng của Vietcombank đạt 16.000 tỷ đồng, giảm 9,3%
T.L - 21/10/2020 11:10
 
Chi phí dự phòng rủi ro tăng trong khi thu nhập lãi thuần và thu nhập của nhiều lĩnh vực khác đều giảm khiến lợi nhuận 9 tháng của Vietcombank giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,18 triệu tỷ đồng, giảm 2,79%, chủ yếu tiền gửi và cho vay tại các tổ chức tín dụng khác giảm 30%. Tín dụng 9 tháng chỉ tăng 6,67% đạt 783 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 5,7% đạt 981 nghìn tỷ đồng. So với 2 quý trước, dòng vốn rẻ đang trở lại với Vietcombank khi tiền gửi không kỳ hạn tăng trở lại.

Ảnh hưởng của Covid 19 vẫn tiếp tục gây tác động lớn đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Trong quý III/2020, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank  chỉ đạt 4.983 tỷ đồng giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân là ngoại trừ ngoại hối (lãi tăng 1,4%) còn lại các lĩnh vực hoạt động khác đều cho thu nhập lãi giảm. Cụ thể, trong quý III/2020, thu nhập lãi thuần của ngân hàng chỉ đạt 8.723 tỷ đồng, giảm 1,5%; Lãi thuần từ dịch vụ đạt 1.257 tỷ đồng, giảm 1,6%; Lãi thuần từ hoạt động khác cũng chỉ đạt 539 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ.  Riêng lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh chỉ đạt 6,5 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi tổng thu nhập giảm thì chi phí hoạt động lại tăng  gần 9,5%, cộng với chi phí dự phòng rủi ro tăng gần 35% (2.024 tỷ đồng) khiến lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 của ngân hàng giảm mạnh.

Tuy vậy, lũy kế 9 tháng, nhiều lĩnh vực hoạt động của Vietcombank vẫn có lãi. Cụ thể, lãi thuần từ dịch vụ 9 tháng tăng 3,4%, đạt 3.540 tỷ đồng.  Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 16,8%, đạt 2.963 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần tăng tới 77,4%, đạt 417 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần 9 tháng của ngân hàng chỉ giảm nhẹ 0,4%. Tuy nhiên,  mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 14,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 116 tỷ đồng, lãi thuầntừ hoạt động khác cũng giảm gần 34%, chỉ còn 1.864 tỷ đồng giảm gần 34%. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro cũng tăng hơn 25%, lên tới hơn 6.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, dù chi phí chỉ tương đương cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ngân hàng chỉ đạt 15.965 tỷ đồng, giảm 9,35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại thơi điểm 30/9/2020, nợ xấu của Vietcombank là 7.884 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 1,01% tổng dư nợ, tăng nhẹ so với mức 0,79% cuối năm 2019. Trong đó, ngoại trừ nợ nhóm 5 giảm, nợ xấu nhóm 3 và nhóm 4 đều tăng mạnh.

Khẩn trương tăng vốn cho Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank
Nợ xấu có nguy cơ tăng lên khiến mục tiêu tái cơ cấu có thể không đạt kỳ vọng. Trong khi đó, các NHTM nhà nước cũng đang sốt ruột vì chưa thể...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư