Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Lợi nhuận Gilimex giảm 92,2% trong năm 2023 sau khởi kiện Amazon
Duy Bắc - 04/02/2024 10:15
 
CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã GIL - sàn HoSE) ghi nhận lãi 91,73 tỷ đồng trong quý IV, luỹ kế cả năm 2023 ghi nhận lãi 28,07 tỷ đồng, giảm 92,2%.

Trong quý IV/2023, Công ty Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 230,36 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 91,73 tỷ đồng, tăng 824,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 16,1%, về chỉ còn 12,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 33,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 13,98 tỷ đồng, về 28,22 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 66,6%, tương ứng giảm 55,47 tỷ đồng, về 27,87 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 83,3%, tương ứng giảm 59,45 tỷ đồng, về 11,89 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 25,5%, tương ứng tăng thêm 8,1 tỷ đồng, lên 39,9 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận 100,77 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1,23 tỷ đồng, tức tăng tới 102 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty Gilimex ghi nhận lợi nhuận cốt lõi tiếp tục lỗ 23,57 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 60,94 tỷ đồng.

Như vậy, trong kỳ, lợi nhuận gộp tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, Công ty có lãi đột biến do lợi nhuận khác ghi nhận tăng đột biến.

Ngoài ra, trong thuyết minh báo cáo kết quả kinh doanh, Công ty Gilimex không thuyết minh lợi nhuận khác tăng đột biến do khoản mục nào.

Lợi nhuận lao dốc trong năm 2023 khi mà dòng tiền âm kỷ lục

Luỹ kế trong năm 2023, Công ty Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 936,4 tỷ đồng, giảm 70,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 28,07 tỷ đồng, giảm 92,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Gilimex ghi nhận lỗ 63,7 tỷ đồng. Như vậy, chỉ bằng việc ghi lãi đột biến quý IV nhờ lợi nhuận khác, Công ty Gilimex đã thoát lỗ trong năm 2023 trong những tháng cuối năm.

Được biết, trong năm 2023, Công ty Gilimex đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 103,5 tỷ đồng, giảm 77,4% so với lợi nhuận đạt được trong năm 2022 là 458,9 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 49,05 tỷ đồng, Công ty Gilimex đã không hoàn thành kế hoạch và chỉ đạt 47,4% so với kế hoạch lãi trước thuế 103,5 tỷ đồng.

Bên cạnh kinh doanh lao dốc trong năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty còn ghi nhận âm tới 319,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 92,9 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm, dòng tiền đầu tư dương 722,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 507,8 tỷ đồng.

Được biết, năm 2022, Gilimex cũng mới ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 92,9 tỷ đồng. Ngoài ra, nếu nhìn rộng ra từ năm 2003 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục vượt 319,3 tỷ đồng, năm âm lớn nhất là năm 2012 với giá trị âm 137,25 tỷ đồng.

Chưa trích lập giảm giá tồn kho trong năm 2023 sau khởi kiện đối tác Amazon

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Công ty Gilimex giảm 15,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 629 tỷ đồng, về 3.359,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 1.364,1 tỷ đồng, chiếm 40,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 897,1 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 437,2 tỷ đồng, chiếm hơn 13% tổng tài sản …

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 48,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 859,2 tỷ đồng, về 897,1 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 54,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 154 tỷ đồng, lên 437,2 tỷ đồng; tồn kho tăng 8,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 110,2 tỷ đồng, lên 1.364,1 tỷ đồng …

Gilimex không trích lập dự phòng giảm giá tồn kho trong năm 2023 (Nguồn: Gilimex)
Gilimex không trích lập dự phòng giảm giá tồn kho trong năm 2023. (Nguồn: Gilimex)

Điểm đáng lưu ý, trong năm 2023, Công ty Gilimex đã không thực hiện trích lập dự phòng giảm giá tồn kho. Trong đó, tồn kho chủ yếu 616,6 tỷ đồng thành phẩm; 303,6 tỷ đồng nguyên liệu, vật liệu; 290,9 tỷ đồng chi phí xây dựng dự án Khu công nghiệp Phú Bài; 93,4 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang …

Trước đó, sau khi thực hiện khởi kiện Amazon để đòi bồi thường 280 triệu USD do cáo buộc Amazon đột ngột thu hẹp các đơn đặt hàng sau khi tăng trưởng chi tiêu trực tuyến hạ nhiệt trong năm 2022, khiến Công ty Gilimex phải gánh chịu tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ông Nguyễn Việt Cường, thành viên HĐQT Gilimex chia sẻ khi mất đi khách hàng lớn, khách mới phát triển, doanh thu tầm 45 triệu USD, mang lại lợi nhuận 50 tỷ đồng, chiếm khoảng 5%; lợi nhuận còn lại đến từ bán cơ sở hạ tầng. Điểm rơi lợi nhuận từ lĩnh vực phát triển khu công nghiệp sẽ nằm vào năm 2025. Hiện tại, Công ty đặt mục tiêu bảo toàn vốn.

Về tồn kho đối với khách hàng Amazon, ông Nguyễn Việt Cường cho biết, mức tồn kho khoảng 800 tỷ đồng liên quan Amazon, chủ yếu là thành phẩm, đặc biệt nhiều hàng chỉ dùng cho khách hàng Amazon. Công ty đặt mục tiêu xử lý dứt điểm, dự kiến 31/12/2023 sẽ không còn mục này.

"Hiện tại, Công ty chưa trích lập dự phòng vì chưa có cơ sở, việc trích lập chỉ được thực hiện khi có kết luận của toà án", ông Nguyễn Việt Cường nhấn mạnh.

Mất khách hàng chủ lực: Gilimex lỗ kỷ lục kể từ khi niêm yết
Amazon đóng góp đến 85% tổng doanh thu của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã GIL). Việc mất đi khách hàng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư