Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 08 tháng 12 năm 2023, 15:51:15
Lợi nhuận Petrosetco giảm một nửa trong tháng 2 tháng đầu năm 2023, về 37 tỷ đồng
Duy Bắc - 30/03/2023 13:25
 
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET - sàn HoSE) tiếp tục báo cáo lợi nhuận giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm 2023 sau năm 2022 giảm tốc.

Cụ thể, trong tháng 2 năm 2023, Petrosetco công bố doanh thu đạt 1.564 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế ghi nhận 35 tỷ đồng, giảm 14,6% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 5,6% về còn 4,9% và biên lợi nhuận trước thuế giảm mạnh từ 3,3% về còn 2,2%.

Lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2023, Petrosetco ghi nhận doanh thu 2.774 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 37 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 4,8% về còn 4,4% và biên lợi nhuận trước thuế giảm mạnh từ 2,6% về chỉ còn 1,3%.

Cơ cấu doanh thu của Petrosetco trong 2 tháng đầu năm 2023 (Nguồn: Petrosetco).
Cơ cấu doanh thu của Petrosetco trong 2 tháng đầu năm 2023 (Nguồn: Petrosetco).

Xét về cơ cấu doanh thu, trong 2 tháng đầu năm 2023, doanh thu lĩnh vực phân phối giảm 5% so với cùng kỳ, về 2.435 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ Catering tăng 7,8% so với cùng kỳ, lên 139 tỷ đồng; doanh thu quản lý và cho thuê bất động sản tăng 5,5% so với cùng kỳ, lên 77 tỷ đồng; và doanh thu lĩnh vực khác tăng 10,8% so với cùng kỳ, lên 123 tỷ đồng.

Như vậy, trong 2 tháng đầu năm, doanh thu giảm chủ yếu do lĩnh vực phân phối. Trong đó, chủ yếu do doanh thu sản phẩm Laptop giảm 56,3% so với cùng kỳ, về 450 tỷ đồng; doanh thu PP, LPG giảm 30,6% so với cùng kỳ, về 200 tỷ đồng; doanh thu thiết bị IT khác giảm 0,9%, về 227 tỷ đồng; và doanh thu điện thoại di động tăng 53%, lên 1.558 tỷ đồng.

Lỗ hoạt động cốt lõi 67,83 tỷ đồng trong quý IV/2022

Trước đó, trong quý IV/2022, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 4.835,1 tỷ đồng, giảm 20,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 0,74 tỷ đồng, giảm 99,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 5,8% về còn 5,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 25,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 89,58 tỷ đồng về 264,87 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 23,7%, tương ứng tăng thêm 12,28 tỷ đồng lên 64,08 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 350,6%, tương ứng tăng thêm 120,85 tỷ đồng lên 155,32 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 14,5%, tương ứng giảm 30,04 tỷ đồng về 177,38 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 30,2%, tương ứng giảm 4,01 tỷ đồng về 9,28 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lỗ 67,83 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 112,56 tỷ đồng, tức giảm 180,39 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động kinh doanh cốt lõi ghi nhận lỗ, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính và lợi nhuận khác.

Luỹ kế trong năm 2022, Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 17.665,4 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 167,84 tỷ đồng, giảm 46,1% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty có thuyết minh chi phí tài chính năm 2022 tăng đột biến từ 98,5 tỷ đồng lên 449,2 tỷ đồng. Trong đó, đáng lưu ý, trong năm tài chính, Công ty ghi nhận lỗ đầu tư chứng khoán lên tới 247,4 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch với doanh thu 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 213,09 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà chỉ đạt 50,7%, thấp hơn rất nhiều kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành.

Dòng tiền âm kỷ lục từ năm 2014 tới nay với giá trị âm 569,2 tỷ đồng

Bên cạnh kết quả kinh doanh lao dốc, năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính còn ghi nhận âm 569,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 233,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 1.351,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 516,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của SSI, từ năm 2014 tới năm 2021, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính âm quá 569,2 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2021 với giá trị âm 150,07 tỷ đồng.

Thêm nữa, Petrosetco cũng vừa trải qua ba năm dòng tiền âm liên tục, năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, năm 2020 ghi nhận âm 40,52 tỷ đồng, năm 2021 ghi nhận âm 150,07 tỷ đồng và năm 2022 ghi nhận âm 569,2 tỷ đồng.

Tất toán và cắt lỗ gần hết danh mục đầu tư chứng khoán trong quý IV

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Petrosetco tăng 6,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 561,1 tỷ đồng lên 9.054,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.936,6 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 2.438 tỷ đồng, chiếm 26,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.023,6 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, thời điểm 30/9/2022, Petrosetco ghi nhận đầu tư chứng khoán là 347,2 tỷ đồng và trích lập dự phòng 166,3 tỷ đồng, tạm lỗ 47,9% tổng danh mục. Tuy nhiên, tới thời điểm 31/12/2022, Công ty cho biết chỉ còn ghi nhận đầu tư chứng khoán 24,5 tỷ đồng, trích lập dự phòng 0,86 tỷ đồng.

Như vậy, nhiều khả năng Công ty đã tất toán và cắt lỗ gần hết danh mục đầu tư chứng khoán.

Sự trùng hợp thời điểm bán gần hết danh mục đầu tư chứng khoán, chi phí tài chính quý IV lại tăng 350,6% lên 155,32 tỷ đồng.

Trước đó, danh mục cổ phiếu đầu tư tới 30/6/2022 chủ yếu là 95,03 tỷ đồng cổ phiếu VIX, 57,92 tỷ đồng cổ phiếu VGS, 50,93 tỷ đồng cổ phiếu GEX, 41,94 tỷ đồng cổ phiếu SAM, và 173,5 tỷ đồng các cổ phiếu khác.

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 14,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 532,7 tỷ đồng lên 4.188,7 tỷ đồng và chiếm 46,3% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/3, cổ phiếu PET đóng cửa giá tham chiếu 20.700 đồng/cổ phiếu.

Thế giới Di động, Petrosetco tiếp tục gặp thách thức trong nửa đầu năm 2023
Sau khi báo cáo bức tranh lợi nhuận suy giảm cuối năm 2022, ngành bán lẻ được dự báo tiếp tục gặp khó khăn, hồi phục nửa cuối năm 2023 và hồi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư