Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 05 năm 2022, 18:07:10
Lợi nhuận trước thuế 11 tháng của FPT tăng 35%, vượt kế hoạch cả năm 2018
Hà Nguyễn - 14/12/2018 16:18
 
Với 3.571 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế chỉ trong vòng 11 tháng, FPT đã vượt kế hoạch cả năm.

Tập đoàn FPT vừa chính thức công bố, kết thúc 11 tháng năm 2018, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT lần lượt đạt 20.487 tỷ đồng và 3.571 tỷ đồng, tương đương 94% và 102% kế hoạch cả năm, tăng 21% và 35% so với cùng kỳ trong điều kiện so sánh tương đương (năm 2017 hợp nhất kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT theo phương pháp vốn chủ sở hữu đối với công ty liên kết).

.
.

Còn nếu trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017 (năm 2017 hợp nhất toàn bộ kết quả kinh doanh của FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu giảm 48% và LNTT tăng 19%.

Như vậy, dù là so sánh tương đương hay so sánh với số liệu thực tế cùng kỳ năm 2017, thì lợi nhuận trước thuế của FPT vẫn tăng so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả kinh doanh của FPT ngày càng tăng.

Với kết quả này, lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 3.013 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 2.421 tỷ đồng, tăng 24% và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.952 đồng, tăng 23%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận đạt 17,4%, bằng 2,3 lần so với cùng kỳ.

Thông tin từ FPT cũng cho biết, doanh thu khối Công nghệ và Viễn thông đóng góp 94% tổng doanh thu của toàn Tập đoàn. Trong đó, khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 11.214 tỷ đồng và 1.405 tỷ đồng, tăng tương ứng 25% và 44% so với cùng kỳ, tương đương 106% và 112% kế hoạch lũy kế.

Trong Khối công nghệ, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu 7.468 tỷ đồng, tăng 35%; lợi nhuận trước thuế đạt 1.197 tỷ đồng, tăng 33%. Doanh thu tại các thị trường đều có mức tăng trưởng tốt, trên 27% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông ghi nhận 8.062 tỷ đồng doanh thu, đạt kế hoạch lũy kế, tăng 16%, trong khi đó LNTT đạt 1.402 tỷ đồng, tăng 23%, tương đương 104% kế hoạch lũy kế. Trong khối Viễn thông, FPT Online (hoạt động trong lĩnh vực nội dung số), đóng góp 21% LNTT khối viễn thông, tương đương 291 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tỷ suất LNTT được cải thiện đạt 60,3% (11 tháng 2017: 53,2%). Ngày 10/12/2018, tuân thủ các quy định niêm yết đối với công ty đại chúng, FPT Online đã niêm yết 14,08 triệu cổ phiếu trên sàn Upcom.

Bên cạnh đó, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Trong 11 tháng đầu năm, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 8.059 tỷ đồng doanh thu, tăng 31% và 1.344 tỷ đồng LNTT, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng doanh thu thị trường nước ngoài tăng từ mức 16% trong 11 tháng năm 2017 lên mức 39% trong 11 tháng năm 2018.

Viễn thông và công nghệ mang lại 94% tổng doanh thu của FPT
10 tháng, FPT đạt doanh thu 18.367 tỷ đồng, trong đó riêng hai khối viễn thông và công nghệ đã đóng góp với 94%.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư