Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 01 năm 2022, 19:34:48
Lợi nhuận trước thuế của CMC tăng trưởng 40% so với cùng kỳ
Chí Tín - 11/11/2015 10:29
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG, sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm tài chính (kết thúc ngày 30/09/2015).
Năm tài chính của CMC bắt đầu tư 1/4 năm trước đến 31/3 năm sau
Năm tài chính của CMC bắt đầu từ 1/4 năm trước đến hết 31/3 năm sau

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 1.641 tỷ, tăng trưởng 10,8% so với cùng kỳ 2014 và vượt 10,4% so với kế hoạch.

Điểm đáng chú ý trong kết quả 6 tháng là lãi gộp đạt 226,4 tỷ, tăng trưởng 15,3% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch. Trong khi đó, chi phí hoạt động thấp hơn kế hoạch dẫn tới tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 64,6 tỷ, tăng 40% so với cùng kỳ và vượt 40% so với kế hoạch 6 tháng.

Vốn chủ sở hữu của CMC đã tăng từ 727 tỷ lên 1.032 tỷ do ảnh hưởng bởi sự tham gia của Cổ đông chiến lược TIME dotcom vào công ty con CMC Telecom thông qua việc mua 8,5 triệu cổ phần phát hành mới. Trong đó, thặng dư vốn cổ phần tăng từ 15,3 tỷ lên 106 tỷ.

Kết quả tính theo từng lĩnh vực như sau:

Lũy kế 6 tháng, lĩnh vực Tích hợp Hệ thống đạt doanh thu vượt 123% so với kế hoạch và tăng trưởng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của mảng này cũng tăng trưởng 81% và vượt 179% so với kế hoạch.

Lĩnh vực Dịch vụ Phần mềm chưa đạt kế hoạch doanh thu 6 tháng nhưng tăng trưởng 13% so với cùng kỳ và lợi nhuận đạt 131% so với kế hoạch, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực Viễn thông vượt kế hoạch và tăng trưởng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận vượt 16% so với kế hoạch và tăng trưởng 72% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực Phân phối và Lắp ráp đạt 110% so với kế hoạch doanh thu và tăng trưởng 12% so với cùng kỳ, lợi nhuận đạt 119% so với kế hoạch.

Về kế hoạch 9 tháng năm 2015 (kết thúc vào 31/12/2015), quý III của năm tài chính của CMC là quý IV của năm dương lịch. Theo CMC, đây là thời điểm các dự án lớn sẽ được đấu thầu và là thời điểm ghi nhận doanh thu của các lĩnh vực. Trong năm tài chính của CMC, đây chính là thời điểm quan trọng nhất và luôn có doanh thu lớn nhất. Tới thời điểm hiện tại, nhiều hợp đồng lớn đã được ký để triển khai kịp tiến độ cuối năm.

Lũy kế hết quý III/2015 doanh thu dự kiến đạt 2.549 tỷ vượt 13% kế hoạch lũy kế. Lĩnh vực tích hợp hệ thống, phân phối dự kiến sẽ vượt kế hoạch doanh thu. Các lĩnh vực khác dự kiến bám theo kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế hết quý III/2015 dự kiến đạt 127 tỷ ,vượt kế hoạch 9 tháng 30%. Dự kiến các lĩnh vực sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận 9 tháng.

CMC đăng cai Hội nghị phòng chống mã độc toàn cầu
Đầu tháng 12 tới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CMG, sàn HOSE) sẽ đại diện cho Việt Nam đăng cai tổ chức “Hội nghị Quốc tế về...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư