Lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo hình thức nào?
Việc lựa việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất phải tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Cảnh Thắng (thành phố Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Hiện nay có 3 hình thức để lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất: Đấu giá quyền sử dụng đất (đất đã giải phóng mặt bằng, đã có quy hoạch chi tiết được duyệt...); đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (đất chưa giải phóng mặt bằng, đã có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chi tiết được duyệt...); quyết định chủ trương đầu tư (giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu).

Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định phạm vi áp dụng đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất phải lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu là các dự án khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao, tuy nhiên không có tiêu chí xác định và quy định cụ thể.

Tôi muốn hỏi, với trường hợp nào thì lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu? Trường hợp nào lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức quyết định chủ trương đầu tư (giao đất, thuê đất không thông qua đấu giá đấu thầu)?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Phạm vi điều chỉnh Luật Đấu thầu được quy định tại Điều 1 Luật này. Theo đó, việc lựa việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất phải tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...