Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 18:26:14
Lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp QL21B đoạn Km41+00 Km57+950
Anh Minh - 06/06/2016 08:14
 
Bộ GTVT vừa phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL21B đoạn Km41+00 - Km57+950 (Chợ Dầu - Ba Đa).

Bộ GTVT vừa duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL21B đoạn Km41+00 - Km57+950 (Chợ Dầu - Ba Đa), như sau:

Tên gói thầu

Giá gói thầu

tạm tính

(triệu đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói thầu số 2A: Tư vấn thẩm tra TKBVTC và dự toán điều chỉnh.

484

Chỉ định thầu rút gọn

Từ tháng 6/2016

Trọn gói

15 ngày

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước;

- Giá gói thầu là tạm tính trên cơ sở TMĐT được duyệt tại Quyết định số 3449/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2015 của Bộ GTVT, Sở GTVT Hà Nam có trách nhiệm triển khai các thủ tục để phê duyệt xác định chính xác dự toán gói thầu theo quy định trước khi triển khai các bước tiếp theo làm cơ sở lựa chọn nhà thầu. Bộ GTVT giao Sở GTVT Hà Nam có trách nhiệm đăng tải thông tin đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với kế hoạch vốn được bố trí, đảm bảo không để xảy ra nợ đọng;

Phạt đến 80 triệu đồng nếu vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư vừa được Chính phủ ban hành.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư