Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 10 năm 2021, 01:14:58
Lùi thời hạn báo cáo Đề án huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không
Anh Minh - 14/12/2020 07:53
 
Bộ GTVT xin được lùi thời hạn báo cáo Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng.
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bộ GTVT vừa có công văn đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép bộ này được lùi thời hạn báo cáo Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không”.

Theo Bộ GTVT, để triển khai Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Bộ GTVT đã giao Cục Hàng không Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện Quy hoạch trình Bộ GTVT xem xét, chấp thuận làm cơ sở chỉ đạo, giám sát và tổ chức triển khai thực hiện.

Đối với kế hoạch đầu tư giai đoạn đến năm 2025, trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT đã có Quyết định số 2729/QĐBGTVT ngày 19/12/2018 phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng tại các cảng hàng không đang khai thác giai đoạn 2018-2025 để triển khai thực hiện.

Về định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không, trước nhu cầu đầu tư phát triển, sự quan tâm, mong muốn tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không của nhiều nhà đầu tư tư nhân, thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam đánh giá vai trò và nguồn lực của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trong việc đầu tư phát triển các cảng hàng không; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xã hội hóa đầu tư; căn cứ điều kiện thực tế của Việt Nam để xây dựng Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định làm cơ sở thực hiện.

Đến nay, Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn thiện và báo cáo Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không”.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, Bộ GTVT thấy rằng “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” là vấn đề lớn, phức tạp liên quan đến định hướng phát triển, hiệu quả sản xuất kinh doanh của ACV, liên quan đến quốc phòng, an ninh.

Hơn nữa, hiện nay việc phân định, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho quân sự, hàng không dân dụng, dùng chung còn vướng mắc, cần nhiều thời gian để giải quyết; tài sản kết cấu hạ tầng tại các cảng hàng không do nhiều cơ quan, đơn vị sở hữu và quản lý (Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT, UBND các tỉnh, ACV,...); thủ tục, cơ chế đấu thầu /đấu giá chuyển nhượng quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (gắn với việc đầu tư 2 nâng cấp, mở rộng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không1 ) chưa được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như: Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công,...

Vì vậy, để có đầy đủ cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đang tổ chức đánh giá toàn diện, chuyên sâu kết quả từng đề án xã hội hóa làm cơ sở hoàn thiện Đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, làm cơ sở công bố danh mục các cảng hàng không kêu gọi đầu tư.

“Với những lý do nêu trên, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời hạn báo cáo Đề án “Định hướng huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” vào cuối quý 1/2021”, lãnh đạo Bộ GTVT kiến nghị.

Dấu hỏi tại Dự án BOT Cảng hàng không Phan Thiết
Năng lực nhà đầu tư, thời gian thu hồi vốn và điều kiện chuyển tiếp là những yếu tố cần UBND tỉnh Bình Thuận làm rõ để có thể tái khởi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư