"Mật ngọt chỉ đến với chú ong chăm chỉ"
Cơ hội dễ trôi qua như giọt sương trên lá của sớm mai. Nếu không tự biến mình thành những chú ong chăm chỉ, thì chẳng bao giờ thực hiện được hoài bão, có mật ngọt để đời.
Bình luận của bạn về bài viết...