Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 07 năm 2024,
Mời ít nhất 5 ngân hàng tham gia hợp vốn bất thành, ngân hàng mới được cho vay vượt hạn mức
T.M - 07/07/2024 09:33
 
Tổ chức tín dụng (TCTD) phải phát hành thư mời hợp vốn tới ít nhất 5 TCTD khác và đăng tải rộng rải ít nhất 45 ngày, nhưng không có TCTD nào tham gia hợp vốn thì mới được xem xét cho vay vượt hạn mức tín dụng.
ngân hàng chỉ được cho vay vượt hạn mức nếu trước đó đã mời ít nhất 5 ngân hàng khác hợp vốn nhưng không thành công
Ngân hàng chỉ được cho vay vượt hạn mức nếu trước đó đã mời ít nhất 5 ngân hàng khác hợp vốn nhưng không thành công.

Dự án lớn trong lĩnh vưc giao thông, điện, than, dầu khí, xăng dầu… được ưu tiên cấp vượt hạn mức tín dụng

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 9/2024/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quyết định nêu rõ điều kiện xem xét chấp thuận khoản cấp tín dụng vượt giới hạn:

Khách hàng vay vốn, dự án, phương án được đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn đáp ứng một số điều kiện.

Thứ nhất, khách hàng đáp ứng đủ điều kiện cấp tín dụng theo quy định của pháp luật, không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng trong 03 năm liền kề trước thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn, có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính năm của khách hàng tại thời điểm gần nhất với thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn không quá ba lần.

Thứ hai, khách hàng có nhu cầu vốn để thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của đất nước thuộc một trong các trường hợp sau:

- Triển khai các dự án, phương án có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng, cấp thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống nhân dân thuộc các ngành, lĩnh vực: điện, than, dầu khí, xăng dầu, giao thông, vận tải công cộng và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ;

- Triển khai các chương trình, dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư;

- Đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

Thứ ba, dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn đã được tổ chức tín dụng thẩm định và đánh giá là khả thi, khách hàng có khả năng trả nợ và quyết định cấp tín dụng; đáp ứng các quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7 đưa ra lộ trình giảm giới hạn cấp tín dụng. Theo đó, trong 5 năm tới, tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng sẽ giảm từ mức tối đa 15% hiện nay xuống 10% vốn tự có của ngân hàng (mỗi năm giảm 1%). Tổng mức dư nợ cấp tín dụng với một khách hàng và người có liên quan cũng giảm từ tối đa 25% về 15% (mỗi năm giảm 2%).

Ngân hàng chỉ được cấp tín dụng vượt hạn mức khi đã mời ngân hàng khác cho vay hợp vốn

Quyết định số 9/2024/QĐ-TTg ngày 1/7/2024 nêu rõ, tổ chức tín dụng phải đáp ứng một số điều kiện mới được cho vay vượt hạn mức tín dụng với doanh nghiệp.

Trong đó, điều kiện đầu tiên là cấp tín dụng hợp vốn. Theo đó, tổ chức tín dụng đã đề xuất và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật về việc cấp tín dụng hợp vốn đối với các dự án, phương án đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn mà khả năng hợp vốn của các tổ chức tín dụng chưa đáp ứng được yêu cầu vay vốn của một khách hàng.

Hoặc tổ chức tín dụng đã phát hành thư mời hợp vốn tới ít nhất 05 tổ chức tín dụng khác; đăng tải thư mời hợp vốn trên cổng thông tin điện tử chính thức của tổ chức tín dụng và cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Tạp chí Ngân hàng hoặc Thời báo Ngân hàng trong thời gian ít nhất 45 ngày nhưng không có tổ chức tín dụng khác tham gia họp vốn.

Ngoài ra, tại thời điểm đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn, tổ chức tín dụng đáp ứng các yêu cầu về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ được nêu tại hồ sơ đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn và các văn bản phê duyệt chấp thuận cấp tín dụng vượt giới hạn trước đó.

Khi cho vay vượt hạn mức tín dụng, tổ chức tín dụng phải đảm bảo tuân thủ quy định về giới hạn cấp tín dụng tại khoản 8 Điều 136 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 khi tính cả khoản cấp tín dụng vượt giới hạn đang đề nghị.

Cách nào để doanh nghiệp “yếu thế” tiếp cận được vốn tín dụng
Mặc dù lãi suất cho vay đã được các ngân hàng giảm xuống mức hợp lý, song không thể hạ “chuẩn” tín dụng nên với các SMEs vẫn khó có thể...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư