Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 12 năm 2023, 17:11:13
Năm 2022, Petrosetco ước tính lợi nhuận giảm 27,71% về 300 tỷ đồng
Duy Bắc - 29/12/2022 15:08
 
Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET) đã không thành kế hoạch năm tài chính 2022 khi ghi nhận lợi nhuận giảm về 300 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Petrosetco ước tính ghi nhận doanh thu 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,3% và giảm 27,71% so với thực hiện trong năm 2021.

Được biết, trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch với doanh thu 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, Công ty không hoàn thành kế hoạch năm, chỉ hoàn thành được 90% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao cho ban điều hành.

Ban lãnh đạo Petrosetco cho rằng nguyên nhân lợi nhuận lao dốc chủ yếu từ lĩnh vực phân phối. Nhu cầu thị trường giảm đi đáng kể sau năm dịch bùng phát. Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế cũng vì chịu ảnh hưởng một phần từ doanh thu chưa đạt mức kỳ vọng, cộng thêm sự ảm đạm của thị trường chứng khoán khiến doanh nghiệp bắt buộc phải trích lập một khoản lớn chi phí tài chính trước những sự biến động của thị trường.

Trong năm 2022, mảng dịch vụ phân phối vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất là 86% tổng cơ cấu doanh thu của Petrosetco.

Bước sang năm 2023, Petrosetco đặt kế hoạch doanh thu 18.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng, lần lượt bằng với ước tính thực hiện trong năm 2022.

Trước đó, năm 2022 đã không hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Mang 347,2 tỷ đồng đầu tư chứng khoán, tạm lỗ 47,9%

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Petrosetco tăng 11,6% so với đầu năm lên 9.474,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.114,9 tỷ đồng, chiếm 32,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.407,9 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.288,2 tỷ đồng, chiếm 24,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 4,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 121,9 tỷ đồng lên 3.114,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 58,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 841,1 tỷ đồng lên 2.288,2 tỷ đồng …

Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/9/2022, Petrosetco đang mang 347,2 tỷ đồng đầu tư chứng khoán, chiếm 3,7% tổng tài sản. Trong đó, Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán là 166,3 tỷ đồng so với đầu năm chỉ trích lập 3,4 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đang tạm lỗ 47,9% tổng danh mục đầu tư chứng khoán.

Mặc dù vậy, Petrosetco không thuyết minh cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán. Được biết, tại thời điểm 30/6/2022, Petrosetco ghi nhận đầu tư 419,33 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán, đã trích lập dự phòng 183,24 tỷ đồng, tương ứng tạm lỗ 43,7%.

Trong đó, danh mục cổ phiếu đầu tư tới 30/6/2022 chủ yếu là 95,03 tỷ đồng cổ phiếu VIX, 57,92 tỷ đồng cổ phiếu VGS, 50,93 tỷ đồng cổ phiếu GEX, 41,94 tỷ đồng cổ phiếu SAM, và 173,5 tỷ đồng các cổ phiếu khác.

Như vậy, mức lỗ danh mục đầu tư chứng khoán thời điểm 30/9 là 47,9%, cao hơn thời điểm 30/6/2022.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 24,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 881,7 tỷ đồng lên 4.537,7 tỷ đồng, chiếm 47,9% tổng nguồn vốn.

Petrosetco dừng kế hoạch chào bán 44,9 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng

Công ty sẽ dừng triển khai phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng phát hành thêm 44,9 triệu cổ phiếu để huy động 673,78 tỷ đồng.

Trước đó, Công ty cho biết số tiền huy động dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại BIDV; 273,78 tỷ đồng trả nợ khoản vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại MBBank; 100 tỷ đồng trả nợ vay thanh toán tiền hàng cho Apple tại Vietcombank. Như vậy, 100% số tiền huy động, Công ty dùng trả nợ vay ngân hàng.

Theo tìm hiểu, tại BIDV – Chi nhánh Bình Tân, Petrosetco đang có 3 khoản nợ sắp đáo hạn. Trong đó, nợ 75,43 tỷ đồng đáo hạn ngày 27/1/2023; nợ 138,48 tỷ đồng đáo hạn ngày 9/1/2023; và nợ 90,21 tỷ đồng đáo hạn ngày 6/1/2023.

Tại MBBank, Petrosetco có 5 khoản nợ sắp đáo hạn. Trong đó, nợ 49,41 tỷ đồng đáo hạn ngày 18/1/2023; nợ 30,73 tỷ đồng đáo hạn ngày 18/1/2023; nợ 24,69 tỷ đồng đáo hạn ngày 16/1/2023; nợ 152,61 tỷ đồng đáo hạn ngày 10/1; và nợ 49,93 tỷ đồng đáo hạn ngày 8/1/2023.

Tại Vietcombank – Chi nhánh HCM, Petrosetco có dư nợ 114,62 tỷ đồng đáo hạn ngày 6/3/2023.

Như vậy, với việc dừng kế hoạch chào bán, Công ty phải tìm nguồn vốn khác để đáo nợ Ngân hàng chuẩn bị đáo hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/12, cổ phiếu PET đóng cửa giá tham chiếu 18.550 đồng/cổ phiếu.

Petrosetco dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu
Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET) thông tin về việc dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư