Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 04 năm 2024,
Năm 2024, Khánh Hòa làm gì để thu hút các nhà đầu tư chiến lược?
Nhiệt Băng - 21/02/2024 12:00
 
Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa tập trung hoàn thành các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành quan trọng của tỉnh để làm cơ sở để kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện các dự án.
Ảnh minh họa
Diện mạo đô thị thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thay đổi từng ngày. Ảnh: Nhiệt Băng

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, sau khi Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được phê duyệt, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung rà soát, lập điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên gia phải đảm bảo thống nhất đồng bộ các Quy hoạch tỉnh.

Song song đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển và liên kết vùng; các chương trình, dự án để triển khai các quy hoạch, xác định các dự án ưu tiên đầu tư, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025, thời kỳ 2026 - 2030.

Để thu hút được các dự án đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược, năm 2024, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện các nền tảng hiện có, dựa trên tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

Ông Tuân cho biết, thứ nhất, tỉnh Khánh Hòa sẽ lập Kế hoạch thực hiện quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hằng năm, các chương trình phát triển trọng điểm, các dự án cụ thể để triển khai thực hiện Quy hoạch; nghiên cứu xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển và theo quy định của pháp luật để huy động các nguồn lực thực hiện Quy hoạch.

Thứ hai, tỉnh Khánh Hòa tập trung hoàn thành các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành quan trọng của tỉnh gồm: điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Đồng thời, tỉnh sẽ hoàn thiện các quy hoạch phân khu phù hợp với Quy hoạch tỉnh và các Quy hoạch chung được duyệt làm cơ sở để kêu gọi đầu tư và triển khai thực hiện các dự án.

Thứ ba, địa phương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh PCI, trong đó một số giải pháp cụ thể mang tính chất đột phá.

Đó là đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ hành chính công gắn liền với Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến theo hướng “một cửa, tại chỗ” từ năm 2023; xây dựng Cổng thông tin xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng cung cấp thông tin cho nhà đầu tư như đã nói trên, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở ngành DDCI từ năm 2023, điều chỉnh vai trò, chức năng của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về hỗ trợ và xúc tiến đầu tư, nhằm mục đích không chỉ đẩy nhanh các thủ tục đầu tư mà còn tăng cường vai trò hỗ trợ kinh doanh, kết nối phát triển trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Thứ tư, tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng cường các cơ chế tiếp xúc và đối thoại doanh nghiệp theo hình thức trực tiếp và trên các nền tảng số, nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh.

Thứ năm, tỉnh Khánh Hòa sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng mang tính kết nối chiến lược nhằm tạo ra điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Thứ sáu, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kêu gọi các dự án cung cấp dịch vụ hạ tầng xã hội chất lượng cao như các bệnh viện quốc tế, mở rộng mạng lưới phân hiệu các trường đại học lớn, các trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao, sớm hình thành Trung tâm Công nghệ phần mềm nhằm thu hút các chuyên gia đến làm việc, đào tạo nguồn nhân lực về khoa học công nghệ và hình thành hệ sinh thái về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh, nhằm cung cấp các giải pháp công nghệ trong sản xuất cũng như cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nhà đầu tư.

Thứ bảy, tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản lý lãnh đạo, nhất là đề cao vai trò người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chiến lược đặt ra đối với từng ngành, lĩnh vực kết hợp phát huy vai trò của công cuộc chuyển đổi số quốc gia đưa vào các nền tảng phục vụ doanh nghiệp và công tác quản lý.

Thứ tám, tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án nhằm sớm xử lý các dự án chậm tiến độ, không chấp hành các quy định pháp luật.

Khánh Hòa bùng nổ du lịch sự kiện trong năm con Rồng
Năm 2024 hứa hẹn nhiều khởi sắc với du lịch Khánh Hòa, đặc biệt là du lịch sự kiện. Hàng loạt sự kiện lớn chuẩn bị “lên sóng” sẽ thu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư