Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 27 tháng 02 năm 2024,
Năm Bảy Bảy hợp tác với CII triển khai dự án ở TP. HCM và Bình Thuận
Duy Bắc - 09/12/2023 09:39
 
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HoSE) thông qua kế hoạch hợp tác cùng Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – sàn HoSE) để triển khai dự án.

Công ty Năm Bảy Bảy cho biết để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty đồng ty chuyển nhượng 30% quyền tham gia đầu tư; và chia lợi nhuận hợp tác đầu tư phát triển khu đất tại Phường 16, Quận 8, TP. HCM cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – sàn HoSE).

Ngoài ra, Công ty Năm Bảy Bảy cũng thông qua việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM được tham gia và hợp tác dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp Khu dân cư De Lagi từ Công ty cổ phần Đầu tư Pearl City (dự án do Công ty Năm Bảy Bảy làm chủ đầu tư).

Được biết, tại thời điểm 30/9/2023, Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM đang sở hữu 37,52% vốn tại Công ty Năm Bảy Bảy và ghi nhận đầu tư vào Công ty liên kết. Trong đó, từ ngày 12/10 đến ngày 10/11, nhóm CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (Công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM) đã mua thêm 3,85 triệu cổ phiếu NBB, nâng sở hữu của nhóm từ 45,43%, lên 49,27% vốn điều lệ tại Công ty Năm Bảy Bảy.

Danh sách các Dự án bất động sản của Năm Bảy Bảy (Nguồn: Năm Bảy Bảy)
Danh sách các dự án bất động sản của Năm Bảy Bảy (Nguồn: Năm Bảy Bảy)

Ngoài ra, theo tìm hiểu tại Phường 16, Quận 8, TP. HCM, Công ty Năm Bảy Bảy đang sở hữu 2 dự án. Trong đó, dự án Diamond Riverside với quy mô 4,15ha, tổng vốn đầu tư 2.388 tỷ đồng và dự án đã triển khai xong; và dự án NBB Garden III với quy mô 7,75 ha, tổng vốn đầu tư 2.706 tỷ đồng, dự án đang hoàn tất thủ tục đầu tư và dự kiến triển khai từ năm 2017 đến năm 2025.

Như vậy, nhiều khả năng hợp tác giữa Công ty Năm Bảy Bảy và CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM là dự án NBB Garden III.

Riêng đối với dự án De Lagi, dự án tại Bình Thuận với quy mô 124,53 ha; tổng vốn đầu tư 2.726 tỷ đồng; dự án đang thực hiện đền bù và xây dựng hạ tầng; và dự kiến triển khai từ năm 2017 đến năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 0,6 tỷ đồng, giảm 70,9% trong 9 tháng đầu năm 2023 

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 16,95 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 0,16 tỷ đồng, giảm 47,6% so với cùng kỳ. Trong đó, Công ty đã kinh doanh dưới giá vốn trong quý III dẫn tới biên lợi nhuận gộp giảm từ 56,6%, về âm 2,7%.

Trong kỳ, việc kinh doanh dưới giá vốn dẫn tới lợi nhuận gộp ghi nhận âm 0,45 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 68,51 tỷ đồng, tức giảm 68,96 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 65,8%, tương ứng tăng thêm 25,73 tỷ đồng, lên 64,83 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 37,7%, tương ứng giảm 32,5 tỷ đồng, về 53,61 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 28,5%, tương ứng giảm 1,37 tỷ đồng, về 3,43 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty ghi nhận lỗ 57,49 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 22,4 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 35,09 tỷ đồng.

Như vậy, mặc dù tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng do kinh doanh dưới giá vốn, lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh, nguyên nhân thoát lỗ do doanh thu tài chính ghi nhận đột biến.

Theo thuyết minh của công ty, doanh thu tài chính trong quý III tăng đột biến chủ yếu do ghi nhận 63,6 tỷ đồng doanh thu từ hợp tác đầu tư.

Công ty Năm Bảy Bảy cho biết thêm, Công ty hoạt động chính là hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản. Tuy nhiên, hiện nay các dự án đang trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và bổ sung các thủ tục pháp lý. Cùng với sự khó khăn chung của ngành bất động sản nên hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng đáng kể dẫn đến doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 210,7 tỷ đồng, giảm 27,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 0,6 tỷ đồng, giảm 70,9% so với cùng kỳ.

Được biết, trong năm 2023, Năm Bảy Bảy đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 800 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20,5 tỷ đồng, tăng 241,7% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Năm Bảy Bảy mới hoàn thành 3% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tăng thêm 416,3 tỷ đồng nợ vay

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Năm Bảy Bảy tăng 7,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 472 tỷ đồng, lên 6.859,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.030,6 tỷ đồng, chiếm 29,6% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.615,4 tỷ đồng, chiếm 23,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.586,8 tỷ đồng, chiếm 23,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 999,1 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 17,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 231,3 tỷ đồng, lên 1.586,8 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 27,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 443,4 tỷ đồng, lên 2.030,6 tỷ đồng …

Công ty thuyết minh phải thu khác dài hạn chủ yếu 2.007,5 tỷ đồng liên quan tới hợp tác đầu tư. Trong đó, 1.150 tỷ đồng hợp tác với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – sàn HoSE) về việc đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ Cao ốc 152 Điện Biên Phủ (TP. HCM); 857,49 tỷ đồng hợp tác với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM để đầu tư dự án Xa Lộ Hà Nội.

Đối với tồn kho, hai dự án có tồn kho lớn nhất là dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi và dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư Delagi. Trong đó, tại thời điểm 30/9/2023, tồn kho dự án Khu dân cư Sơn Tịnh - Quảng Ngãi tăng 13% so với đầu năm, tương ứng tăng 72,3 tỷ đồng, lên 628,1 tỷ đồng; tồn kho dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư Delagi tăng 13,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 96,2 tỷ đồng, lên 809,5 tỷ đồng…

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 13,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 416,3 tỷ đồng, lên 3.546,4 tỷ đồng và chiếm 51,7% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 708,7 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 2.837,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận Năm Bảy Bảy không tới 1 tỷ đồng, tăng vay nợ thêm 416,3 tỷ đồng
CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HoSE) ghi nhận lãi 0,16 tỷ đồng trong quý III, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lãi 0,6 tỷ đồng, giảm 70,9% so...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư