Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 13 tháng 07 năm 2024,
Nhóm CII muốn nâng sở hữu lên 49,62% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy
Duy Bắc - 10/10/2023 11:29
 
CTCP Xây dựng Hạ tầng CII muốn mua vào 4,2 triệu cổ phiếu CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB - sàn HoSE), nâng sở hữu lên 12,02% vốn điều lệ.

CTCP Xây dựng Hạ tầng CII đăng ký mua 4,2 triệu cổ phiếu NBB để nâng sở hữu từ 7,82%, lên 12,02% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 12/10 đến ngày 10/11.

Nếu giao dịch thành công, nhóm cổ đông liên quan tới Công ty Xây dựng Hạ tầng CII sẽ nâng sở hữu tổng cộng từ 45,43% vốn điều lệ, lên 49,62% vốn điều lệ tại Công ty Năm Bảy Bảy.

Được biết, tính tới 30/6/2023, Công ty Xây dựng Hạ tầng CII là công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII - sàn HoSE), khi đơn vị này sở hữu 89,3% vốn điều lệ.

CII vừa chuyển từ Công ty con sang Công ty liên kết tại Năm Bảy Bảy trong năm 2022

Ở một diễn biến khác, trước đó trong năm 2022, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã bán 10 triệu cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 47,51% về còn 37,52% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 7/7/2022 đến 5/8/2022.

Được biết, tính tới 31/12/2020, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sở hữu 93,7% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy và ghi nhận là đầu tư vào công ty con. Tuy nhiên, sau nhiều lần bán ra, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã chuyển ghi nhận từ đầu tư vào công ty con sang đầu tư vào công ty liên kết tại Năm Bảy Bảy.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 năm, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã bán ra 56,18% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy và chuyển từ công con sang công liên kết.

6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận lợi nhuận giảm 26,3% và hoàn thành 6,4% kế hoạch năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2023, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 179,7 tỷ đồng, tăng 92,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1,19 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 0,24 tỷ đồng, tăng 0,95 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 122,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 57,84 tỷ đồng, lên 105,21 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 11,3%, tương ứng giảm 4,69 tỷ đồng, về 36,86 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 55%, tương ứng tăng thêm 34 tỷ đồng, lên 95,81 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 2,9%, tương ứng giảm 0,24 tỷ đồng, về 8,15 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 31,81 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 14,23 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 17,58 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 193,75 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1,32 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Năm Bảy Bảy đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 800 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 20,5 tỷ đồng, tăng 241,7% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Năm Bảy Bảy mới hoàn thành được 6,4% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, trong năm 2022, Năm Bảy Bảy cũng đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng với doanh thu 800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 102 tỷ đồng nhưng cuối năm, kết quả kinh doanh lao dốc, Công ty lần lượt ghi nhận doanh thu giảm 17,5%, về 466,36 tỷ đồng và hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu; lợi nhuận giảm 98,1%, về chỉ 6 tỷ đồng và hoàn thành 6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy tăng 12,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 795,4 tỷ đồng, lên 7.182,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.030,6 tỷ đồng, chiếm 28,3% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.611,1 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.553,6 tỷ đồng, chiếm 21,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.297,1 tỷ đồng, chiếm 18,1% tổng tài sản.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu dài hạn tăng 27,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 443,4 tỷ đồng, lên 2.030,6 tỷ đồng; tồn kho tăng 14,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 198,1 tỷ đồng, lên 1.553,6 tỷ đồng.

Công ty có thuyết minh phải thu tăng đột biến, chủ yếu do phải thu góp vốn hợp tác đầu tư ngắn hạn 345,5 tỷ đồng (cùng kỳ 0 tỷ đồng). Trong đó, Công ty hợp tác với Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm triển khai hoạt động kinh doanh tại các dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngoài ra, đối với phải thu dài hạn, chủ yếu là khoản vốn góp hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII) với giá trị 2.007,5 tỷ đồng (đầu năm 1.566,1 tỷ đồng) về việc đầu tư kinh doanh phân chia lợi nhuận từ Cao ốc 152 Điện Biên Phủ (giá trị 1.150 tỷ đồng) và hợp tác đầu tư dự án Xa Lộ Hà Nội (giá trị 857,49 tỷ đồng).

Thêm nữa, tính cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 23,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 738,5 tỷ đồng, lên 3.868,6 tỷ đồng và bằng 212,4% vốn chủ sở hữu (đầu năm chỉ bằng 172% vốn chủ sở hữu).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 9/10, cổ phiếu NBB tăng 400 đồng lên 19.200 đồng/cổ phiếu.

Năm Bảy Bảy: Dự án De Lagi - Bình Thuận vẫn chưa đủ điều kiện giao dịch
Sau nhiều lần kéo dài thời gian mở bán và đội vốn, dự án có tồn kho lớn nhất của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB – sàn HoSE) vẫn chưa đủ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư