Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 02 năm 2023, 03:09:16
Nam Long sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu
Chí Tín - 28/05/2020 07:22
 
Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG, sàn HoSE) vừa có chủ trương phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu.
Doanh thu quý I/2020 của Nam Long tăng so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận lại giảm
Doanh thu quý I/2020 của Nam Long tăng so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận lại giảm

Mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng/1 trái phiếu, theo đó số lượng phát hành dự kiến là 500 trái phiếu.

Mục đích đợt phành hành này nhằm tăng quy mô hoạt động của doanh nghiệp và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty.

Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10,5% cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu.

Tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất của Công ty tại xã An Thạch, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đây là mảnh đất ở nông thôn, có dieenjt ích 492.291,9m2. Công ty cho biết thông tin chi tiết của tài sản đảm bảo này sẽ được quy định cụ thể tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu và hợp đồng bảo đảm liên quan.

Trong nội dung phương án phát hành, Nam Long cũng có đề cập việc tổ chức phát hành có quyền đề nghị rút bớt, thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản đảm bảo với các điều kiện cụ thể được quy định tại các điều khoản và điều kiện của trái phiếu.

Trong thời gian 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trái phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Trái phiếu của Nam Long đợt này được phát hành thông qua đại lý là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.

Quý I/2020, Nam Long đạt doanh thu thuần 416,2 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 332,3 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế là 117 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 151 tỷ đồng).

Thắt chặt thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Trong 4 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp đã huy động trên thị trường trái phiếu thêm 58.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp bất động sản chiếm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư