Ngành Thuế Thái Bình thu ngân sách vượt dự toán được giao
Cục thuế Thái Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách 2017 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2018. Năm 2017, thu ngân sách ngành Thuế Thái Bình đạt 7.057,3 tỷ đồng, đạt 115,9% dự toán Bộ Tài chính.

Thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2017 trong bối cảnh nền kinh tế cả nước cũng như Thái Bình còn nhiều khó khăn, thách thức. Song, công tác thuế năm 2017 vẫn đạt được những kết quả quan trọng như thu ngân sách vượt dự toán được giao; công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến căn bản, tích cực, tạo thuận lợi nhất cho daonh nghiệp và người dân khi thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách 2017 và triển khai nhiệm vụ giải pháp 2018.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách 2017 và triển khai nhiệm vụ giải pháp 2018.

Tổng thu nội địa thực hiện đạt 7.057,3 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa tính cân đối là 7.018,1 tỷ đồng, đạt 115,9% dự toán Bộ Tài chính. 10/13 chỉ tiêu do ngành thuế quản lý hoàn thành vượt dự toán, trong đó có một số chỉ tiêu tăng cao so với năm 2016 như thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, phí, lệ phí.

11/12 đơn vị quản lý thu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách được giao như Chi cục Thuế huyện Tiền Hải, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thành phố. Các doanh nghiệp có số nộp thuế lớn trong năm như Công ty CP tập đoàn Hương Sen, Công ty CP Hoàng Hà, Viettel Thái Bình, Công ty CP Đầu tư XNK Thăng Long, Công ty CP Sợi Trà Lý, Công ty CP Hải sản Thái Bình, Công ty CP May xuất khẩu Việt Thái, Công ty TNHH MTV Xăng Dầu Thái Bình, Công ty CP bia Hà Nội – Thái Bình,…

Ngành Thuế Thái Bình đã tổ chức 39 hội nghị đối thoại doanh nghiệp với sự tham gia của 4.000 lượt người nộp thuế, giải đáp kịp thời gần 5.000 lượt vướng mắc. Tổ chức “Tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” ở cấp Cục và Chi cục, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các hồ sơ, văn bản đề nghị hướng dẫn chính sách thuế. Tăng cường quản lý kê khai và kế toán thuế, thực hiện cấp mã số thuế kịp thời. Cấp mã số thuế cho 920 doanh nghiệp, chi nhánh thành lập mới.

Thực hiện nghiêm các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế và thời hạn giải quyết hồ sơ theo cơ chế một của liên thông với các sở ngành. Kê khai qua mạng có 5.300 đơn vị, tổ chức và đăng ký và gửi tờ khai qua mạng với gần 25.000 tờ khai, nộp thuế điện tử có 4.136 doanh nghiệp….

Năm 2018, dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao cho Cục thuế Thái Bình là 6.391,5 tỷ đồng. Để đạt đươc những mục tiêu trên, ngành thuế tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán được giao. Giảm nợ cũ, không để tăng nợ mới. Đổi mới trong công tác thanh tra, kiểm tra.  Triển khai thực hiện tốt các chính sách thuế mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Thực hiện nghiêm túc Chương trình cải cách hiện đại hóa ngành Thuế, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường quản lý nội bộ.

Ngành Thuế Thái Bình cũng đưa ra 10 biện pháp thực hiện. Trong đó, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác thu thuế, tham mưu với UBND tỉnh triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế góp phần tăng thu cho ngân sách. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng ngành thuế thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp chống thất thu ngân sách. Luân chuyển, luân phiên tăng cường cán bộ có năng lực cho bộ phận thanh tra, kiểm tra, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao. Tăng cường chất lượng và đổi mới hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu. Tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế, đóng góp số thu lớn cho NSNN. Thực hiện đúng quy trình quản lý, giám sát kê khai, nộp thuế đảm bảo thu đúng chính sách, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;…                                                                                                                                                   

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những kết quả mà ngành Thuế đạt được. Năm 2018, đồng chí yêu cầu ngành Thuế cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác truyền thông, phối hợp với các cơ quan truyền thông và các cơ quan chức năng kí hợp đồng vào cuộc thu ngân sách. Chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, áp sát mục tiêu, có biện pháp rõ ràng, tham mưu cho các cấp ủy chính quyền để có sự phối hợp, chỉ đạo tốt nhất. Kiên quyết áp dụng các biện pháp theo quy định của nhà nước với các đối tượng chây ỳ, trốn tránh nợ thuế, tuyên dương các đơn vị có số nộp ngân sách lớn và đầy đủ. Tăng cường việc thu ngân sách thuế bến bãi, thuế vận tải, thuế kinh doanh nhà hàng, ăn uống,… những ngành có số doanh thu cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin,…

Nhân dịp này, 1 cán bộ của Cục Thuế được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 11 doanh nghiệp tiêu biểu, 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Phương Liên

Bình luận của bạn về bài viết...