Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Nhà nước duy trì tỷ lệ sở hữu 100% tại Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn
Như Chính - 23/02/2016 19:41
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) lâm nghiệp Bắc Kạn.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm thực hiện việc sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn theo quy định hiện hành.

Nhà nước tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 100% tại Công ty lâm nghiệp Bắc Kạn
Nhà nước tiếp tục duy trì tỷ lệ sở hữu 100% tại Công ty lâm nghiệp Bắc Kạn

Trước khi sắp xếp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất, rừng của công ty; diện tích dự kiến giao hoặc cho doanh nghiệp thuê sau khi sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương; chỉ đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh tỉnh Bắc Kạn khẩn trương hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các trường hợp sử dụng đất đối với Công ty cổ phần SAHABAK theo các quy định của pháp luật.

Đồng thời xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất, rừng công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, liên doanh, liên kết, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai.

Cổ phần hóa Tổng công ty 36 Bộ Quốc phòng: Nhà nước nắm 40% vốn điều lệ
Theo phương án cổ phần hóa Tổng công ty 36, Nhà nước sẽ chỉ còn nắm giữ 40% vốn điều lệ và bán 42,21% cho đối tác chiến lược.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư